Får ikke arbeid i Vadsø – søker lykken i Oslo

Familien Moradi fra Afghanistan er en av mange familier som flytter fra Vadsø kommune. Årsaken er at de ikke får arbeid. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hvert femte barn i Vadsø lever i familier med lav inntekt.

Homeria Moradi og datteren

Homeira Moradi vil ha utdanning og mannen hennes jobb. De vil ikke leve på NAV, derfor reiser familien snart fra Vadsø.

Foto: Sidsel Vik

– Jeg tenker at det kommer mange flyktninger til Vadsø. Dette er en liten by med få arbeidsplasser. Vi er unge og vil tjene penger selv, vi vil ikke leve på NAV, sier Homeria Moradi i Vadsø.

Familien på fire har bodd i byen i syv år. I dag lever de på studiestøtten Homeria Moradi får som skoleelev, fordi mannen hennes ikke finner arbeid i Vadsø.

– Det er ikke en god situasjon for familien, sier Moradi.

internasjonal kvinnegruppe i Vadsø

Homeira Moradi er leder i Internasjonal kvinnegruppen i Vadsø. Nå må andre ta over.

Foto: Sidsel Vik

Mange barnefamilier med lav inntekt

Vadsø er den kommunen i Norge som bosetter flest flyktninger etter folketallet. I dag bor det om lag 1000 personer med innvandrerbakgrunn i byen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I tillegg kommer flyktninger som bor på mottaket i byen. De bosatte flyktningene får norskopplæring, barna går i barnehage og på skole. Men etter to år skal alle klare seg selv, og det er det mange som ikke gjør.

Tallene viser også at om lag hvert femte barna i Vadsø, en by på 6000 innbyggere, har foreldre som er arbeidsløse.

Over 100 barn lever i hjem under fattigdomsgrensa. Mange av disse barna er bosatte flyktninger.

Lise Aanesen, jobber med folkehelse

Lise Aanesen har satt i gang prosjektet "Alle skal med". Alle barn i Vadsø må få delta på fritidsaktiviteter er målet hennes.

Foto: Sidsel Vik

Lise Aanesen driver folkehelsebedriften Trivselslabben i Vadsø. Sammen med kommunen har Lise Aanesne startet prosjektet «Alle skal med». Her bidrar mange for at alle barn skal få delta i fritidsaktiviteter.

Aanesen sier mange familier har det økonomisk vanskelig.

– Det er veldig viktig at de voksne i familien er i jobb. Selvfølgelig av økonomisk årsaker, men også for at de skal føle at tar del i samfunnet og bidrar. Det er kanskje litt begrenset med arbeidsmuligheter i Vadsø, spesielt for de uten utdannelse, sier Aanesen.

NAV: – Få arbeidsplasser

Leder i Nav, Vadsø, Beathe Harila

Vadsø har for få arbeidsplasser til alle de bosatte flyktningene våre , sier leder på NAV i Vadsø, Beathe Harila.

Foto: Sidsel Vik

Leder for Nav i Vadsø, Beathe Harila, bekrefter at det er for få arbeidsplasser i kommunen. Mange bosatte flyktningene flytter, men kommunen tar hele tiden imot nye.


– Vi bosetter og kvalifiserer dem til å søke jobber i hele Norge, det er oppgaven vår. Vadsø kommune har ikke jobb til alle vi tar imot, men det finnes jobber andre steder som de kan søke på med bistand fra oss, sier Harila.

Vadsø er også en by med mange offentlige arbeidsplasser som krever god utdannelse og gode kunnskaper i norsk.

Homeira Moradi sier de har et godt liv i Vadsø, men mangel på arbeid gjør hverdagen vanskelig.

– Vi trives alle sammen, men mannen min må ha jobb, og jeg må ha utdannelse. Arbeid gir oss en framtid, sier Homeira Moradi.