Fant ulovligheter ved 100 av 350 hytter

Ulovlige gjerder, veier og avløp er bare en liten del av funnene Kvalsund kommune har gjort under en omfattende hyttebefaring i Repparfjorddalen.

Repparfjord

Hyttefeltene i Repparfjorddalen er et av de mest populære rekreasjonsområdene i Vest-Finnmark.

Foto: Allan Klo

– Det er mer enn vi trodde. Omlag 30 prosent av disse hyttene har forhold vi ønsker å se nærmere på, sier rådmann i Kvalsund kommune, Gunnar Lillebo.

Gunnar Lillebo

Rådmann i Kvalsund, Gunnar Lillebo, satser på at dialog med hytteeierne kan løse de kritikkverdige forholdene.

Foto: Dan Robert Larsen

Hyttefeltet i Repparfjorddalen er et av de største i Vest-Finnmark, og siden i fjor høst har Kvalsund kommune gjennomført en befaring i området, etter tips fra reineiere. Undersøkelsene avdekket ulovlige veier og gjerder, veier som er sperret med bom, samt vann- og avløpssystemer som er bygd uten tillatelse.

Hyttefelt Repparfjorddalen
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Reindriften har reagert på at tilgangen til området har vært delvis hindret i form av veibommer og inngjerding av eiendommer, hvilket ikke er i henhold til forskriftene som gjelder for bruk av området, sier Lillebo.

350 hytter

Rundt 350 hytter ble kontrollert, og ved 100 av disse fant kommunens rådgivere ulovligheter. Vest-Finnmark hytteforening mener dette er en sannhet med modifikasjoner.

– I utgangspunktet er dette et høyt tall, og det er jo ikke slik det skal være i et hyttefelt. Når det er sagt, har jeg en mistanke om at Kvalsund kommune ikke har helt kontroll på sine egne arkiv, sier leder Ola Hansen.

– Hva mener du?

– Jeg tror ikke de har oversikt over alt de har gitt tillatelser til. Det er gitt muntlige tillatelser som kommunen åpenbart ikke har fått med seg. Samtidig må kommunen gå nærmere inn på egne reguleringsplaner. I noen områder er det flere forskjellige reguleringplaner. Om man finner slike forskjeller i ett og samme hyttefelt, bør det jo være de samme reglene som gjelder for alle, sier Hansen.

Ola Hansen

Leder i Vest-Finnmark hytteforening, Ola Hansen, mener Kvalsund kommune ikke har kontroll på egne arkiv.

Foto: Privat

Høy ressursbruk

Undersøkelsene har kostet Kvalsund kommune 165.200 kroner, og har krevd store ressurser. Lillebo understreker at de i utgangspunktet ønsker å løse saken gjennom dialog med hytteeierne.

– Jeg vil gjerne påpeke at de fleste har tingene i orden. Der vi har funnet kritikkverdige forhold, tror vi god dialog kan avklare ting som ikke er i henhold til bestemmelsene for disse områdene, sier rådmannen.