Fant mer olje til Johan Castberg

Norges nordligste oljefelt har blitt større. Equinor har nemlig funnet mer olje ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Songa Enabler

Boreriggen Songa Enabler borer for Equinor i Barentshavet. Nå har den funnet mer olje ved Johan Castberg-feltet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Skruis-funnet bekrefter potensialet i denne delen av Barentshavet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

Han sier selskapet de siste årene har sett at leting i Barentshavet er utfordrende og krever tålmodighet.

Partnerskapet for feltet, som består av Equinor, ENI og Petoro vil nå vurdere funnet videre for en utbygging knyttet til Johan Castberg, som ligger 100 km nord for Snøhvit-feltet.

Oljefunnet vil trolig også bli en del av grunnlaget for å vurdere en terminal for å ta oljen i land i Nordkapp.

Skruis inneholder inntil 25 millioner fat olje.

En slik terminal har lenge vært et krav fra politikerne i Finnmark, for å sikre flest mulige ringvirkninger av oljen som hentes opp i havområdene utenfor kysten.

Dette feltet, som ble funnet i 2011, inneholder mellom 450 og 650 millioner fat olje. Et flytende produksjonsskip skal bygges for å drifte feltet som er planlagt med produksjonsstart i 2022.

Ifølge Equinor vil det ikke være kapasitet for utnyttelse av det nye funnet før 2026–2027. Tidspunktet for en eventuell utbygging av Skruis vil bli avpasset til dette.

Skruis-feltet

I dette området, 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest har Equinor funnet mer olje. Funnet blir nå vurdert i sammenheng med utbyggingen av Johan Castberg.

Foto: Illustrasjon: Equinor

Ny provins

Men det er nettopp nærheten til Johan Castberg at dette mindre funnet blir interessant.

– Gjennom Johan Castberg-feltet åpner vi opp en ny oljeprovins i Barentshavet. Det gjør det mulig for oss å knytte opp denne typen mindre funn som blir svært attraktive når infrastrukturen er på plass, sier prosjektdirektør for Johan Castberg-utbyggingen, Knut Gjertsen.

Skal bore fire brønner til

Funnet ved Skruis ble gjort i den første brønnen Equinor borer i Barentshavet i år. Nå gjenstår fire til.

– Vi har tre brønner der vi selv er operatør, og deltar som partner på en fjerde. Sammen med de brønnene vi boret i 2017, vil dette bidra til i større grad å avklare potensialet i hele den tilgjengelige delen av Barentshavet, sier Ashton.