Fant mengder med søppel i grøfta

Mathis Persen ved Høybukta i Sør-Varanger, har gjort funn av mengder med henslengte brukte og ødelagte møbler og inventar, i veigrøfta nær bygda. – Man kan spørre seg om de i det hele tatt tenker over hva de gjør og hvilken oppdragelse de har fått. Dette sier Persen til avisa Ságats papirutgave, om de som har forsøplet området.