Fagbevegelsen kritisk til nytt storfylke i nord

Stortingets vedtak om å slå sammen Finnmark og Troms ryster fagbevegelsen, som nå varsler de er klare til kamp.

Stein på fylkesgrensa

Steinen markerer fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark. Fagbevegelsen i Finnmark ønsker denne skal bestå, men regjeringen har vedtatt at grensa i 2021 vil være historie.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Stortinget sier ja til en sammenslåing av Troms og Finnmark. Fagbevegelsen i Finnmark sier derimot nei.

Går til streik mot regjeringen

Bjørn Johansen fra Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Bjørn Johansen, LO-sekretær i Finnmark, kan forteller de nå mobiliserer medlemmene sine i håp om et regjeringsskifte til høsten.

– Vi kommer til å gå steinhardt ut i valgkampen å oppfordre alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten sin.

– Oppriktig bekymret

– Det var en trasig dag for Finnmark, sier LO-sekretær Bjørn Johansen.

Han refererer til torsdag 8. juni, dagen da 96 mot 73 stemmer i Stortinget vedtok å slå sammen fylkeskommunene i Troms og Finnmark. Johansen ser ingen logikk i vedtaket.

– Det er en tvangssammenslåing med Troms. Fylkestinget har sagt nei til sammenslåing og majoriteten av befolkninga ønsker heller ikke den her prosessen.

Bjørg Tapio

Lederen av Fagforbundet i Finnmark, Bjørg Tapio.

Foto: Fagforbundet Finnmark

Bjørg Tapio i Fagforbundet frykter reformen vil bety en rask død for Finnmarks mange kystsamfunn, som allerede sliter med nedleggelse og fraflytting.

– Her har man ikke tatt hensyn til den enigheten vi har i Finnmark, at vi vil bestå som eget fylke. Vi vet best hva som er best for oss.

Vi er oppriktig bekymret for innbyggerne, våre medlemmer og arbeidsplassene i Finnmark etter vedtaket som nå er gjort.

Bjørn Johansen, LO-sekretær i Finnmark

Noen som er positive

Leder for Alta Høyre, Bjørn Roald Mikkelsen, mener derimot at sammenslåingen vil være positiv for Finnmark.

– Med ny teknologi og muligheter tror jeg vi kan jobbe og bruke ressursene på en smartere måte i en slik storregion.

Tromsø og Vadsø

Tromsø og Vadsø er fylkeshovedsteder i Troms og Finnmark i dag. Hvor den nye fylkeshovedstaden skal ligge er langt ifra sikkert.

Foto: NRK

Mikkelsen sier han forstår bekymringa til Øst-Finnmark og Vadsø, som i dag er fylkeshovedstad i Finnmark.

– Avstanden til enkelte tjenester vil selvfølgelig bli lengre. Men så må vi spørre oss hvor ofte vi besøker disse tjenestene fysisk, legger han til.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier regjeringen er opptatt av en god, regional balanse.

– Vi er særlig opptatt av Øst-Finnmark og Vadsø, som i dag har mange statlige, offentlige arbeidsplasser, sier kommunal -og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Sammenslåing av Finnmark og Troms

Det er knyttet stor usikkerhet rundt sammenslåingen av Finnmark og Troms. Likevel er det noen ting som vi vet med sikkerhet allerede.

– En kraftig valgkampsak

At kommunal -og moderniseringsminister Sanner lover å ta godt vare på Vadsø, beroliger ikke Marit Nilsen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Vekterstreik Evenes lufthavn, Marit Nilsen, distriktssekretær for Norsk Arbeidsmandsforbund i Troms

Marit Nilsen, distriktssekretær for Norsk Arbeidsmandsforbund i Troms og Finnmark.

Foto: Mona Gingstad

– Det har jeg ingen som helst tro på. Vadsø kommer til å bli veldig berørt om reformen får stå.

Nilsen legger til at mye kan se fint ut på papiret, men hun tror likevel tiden vil vise at regionreformen ikke er en fordel.

– Spesielt ikke for Finnmark som alltid har måtte klore seg fast å kjempe for å ha navnet sitt på kartet. Nå blir det enda en kamp.

Nilsen får støtte fra Bjørg Tapio i Fagforbundet som kaller det hele en sentraliseringsreform.

– Vi vet best hva som er best for oss, ikke noe lenger sør. Dette blir en kraftig valgkampsak. Det kan virke som noen er lei av å regjere.