NRK Meny
Normal

Færre rein i Norge i fjor

Den største nedgangen var i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Reinsdyr

Reindriftsamer under reinflyttingen. Fra reinflyttingen fra vinter- til sommerbeitene i Finnmark. I bakgrunnen samen Junnan på snøscooteren.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det totale antallet rein gikk ned med over 20.000 dyr i forrige driftsår sammenlignet med året før.

Sist driftsår ble det slaktet 75.400 rein som i sum utgjorde 1.750 tonn, viser ressursregnskapet for reindriftsnæringa.

Nedgang i Vest-Finnmark

På landsbasis gikk reintallet i vårflokk ned fra 232.900 i 2013-2014 til 211.600 i 2014-2015.

Den største nedgangen var i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Driftsårets samlede oppgitte tap var 93.300 dyr.

Reindrift er en sentral bærer av samisk kultur, samisk identitet, samisk språk og opprettholdelse av samisk tradisjonskunnskap om naturen.

(NTB)