Færre oppsigelser i olje- og gass

Ifølge NHOs økonomibarometer går det mot færre oppsigelser og permitteringer i olje- og gassnæringen, melder NTB. Andelen bedrifter som opplyser at de vil gå til oppsigelser, er redusert sammenlignet med forrige undersøkelse, opplyser NHO til petro.no. Nivået er fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, men nedgangen tyder likevel på at det kan bli færre oppsigelser og dermed færre arbeidsledige.