Få statlige friluftsområder

Finnmark Friluftsråd opplyser at Finnmark er det fylket med færrest statlig sikrede friluftsområder. I Norge finnes det 2049 sikrede friluftsområder. I Finnmark ligger elleve av disse. I den sammenhengen har friluftsrådet i samarbeid med kommunene begynt arbeidet med å få avklart hvilke områder i fylket som bør bli statlig sikret.