NRK Meny

Få oppfølgingsvedtak

Kun 14 av 67 enslige mindreårige asylsøkere i mottak i Nord-Norge har fått oppfølgingsvedtak fra Bufetat etter Barnevernsloven. Det viser tilsyn fylkesmennene har gjort. Et slikt vedtak skal gis innen seks uker og gir beskrivelse for oppfølging av barnet mens det oppholder seg på mottaket, sier Silja Eriksen hos Fylkesmannen i Troms.