Vil gjennomgå SFO-rutinene etter grov mobbesak

– En rekke spørsmål reiser seg om hvordan dette kunne skje, sier politiker og medlem i hovedutvalget for oppvekst, etter saken der en 7-åring ble utsatt for grov mobbing i Alta.

Gakori skole i Alta

Tirsdag ble en 7-åring avkledd og hengt opp ned av eldre gutter, i skolegården ved Gakori skole mens han var i SFO.

I går ble det kjent at en 7 år gammel gutt ble avkledd og hengt opp ned av eldre gutter, i skolegården ved Gakori skole mens han var i SFO.

Fremskrittspartiets Claus Jørstad, er medlem i hovedutvalget for oppvekst og kultur, og er usikker på om politikerne har hatt god nok kontroll på SFO-bemanningen.

Han lurer på hva som skjedde denne dagen som gjorde at guttene var uten oppsyn.

– Var de utenfor området? Er det sånn at de ansatte ikke kunne se dem? Fulgte ikke de voksne med? Det er en hel rekke spørsmål som reiser seg i forhold til hvordan dette her kunne skje.

Jørstad forlanger derfor en full gjennomgang av rutinene.

Har oversikt over hendelsen

Både kommunen og skoleledelsen mener de har et godt bilde av hva som har skjedd tirsdag.

– Vi mener å ha fått avklart veldig tydelig at den forulempede er lagt i bakken og at buksa er trukket ned på han. Vi vet også at vi i tillegg til en sms til mor, også har forsøkt å forklare hendelsen til mor da hun henta barnet på skolen, sier kommunalleder Mads Stian Hansen i Alta kommune.

– Da hendelsen fant sted var det fire på jobb. Hvor mange barn som er til stede varierer fra dag til dag, sier Hansen videre.

Kommunallederen påpeker at kommunen følger normen med 15 barn per voksen, men innrømmer at store uteareal kan gi mindre oversikt.

Setter ikke inn ekstra ressurser

I underkant av 500 barn går hver dag til skolefritidsordning (SFO) etter skoletid i Alta.

Hansen sier de ikke har vurdert å sette inn ekstra bemanningsressurser på SFOene i kommunen.

– Alta kommune har god nok bemanning på sine skolefritidsordninger, og bruker mer ressurser på SFO enn gjennomsnittskommunen i Norge, sier han og fortsetter;

– Vi skal likevel ta en nøye gjennomgang av de uteområdene vi har. Fram til nå har vi vurdert at store uteområder som gir barna god plass til å leke, er en bra ting.

Mads Stian Hansen og Monica Nielsen på rådhuset i Alta

Både oppvekstsjef Mads Stian Hansen og ordfører Monica Nielsen i Alta kommune lover en gjennomgang av SFo-rutinene i Alta, etter hendelsen på Gakori skole.

Foto: Kristin Forland

Lover gjennomgang av rutinene

Også ordfører Monica Nielsen i Alta, sier i likhet med Jørstad og Hansen at hun ønsker en gjennomgang av rutinene.

– Vi kommer til å gjennomgå rutinene våre, både når det gjelder bemanning og uteområder på SFO.

I tillegg til at saken er meldt inn til politiet, har kommunen også sendt en bekymringsmelding til barnevernet.

– På grunn av sakens alvorlighetsgrad har vi valgt å levere en bekymringsmelding til barnevernet. Vi ønsker å følge opp de involverte, i tett samarbeid med politi og barnevern, sier Nielsen.