Etterlengtet fokus på overgrep mot barn

Til tross for manglende kunnskap om temaet, er det kun ett universitet i landet som har ansatt en pedagog som skal gi barnehagelærerstudentene undervisning om seksuelle overgrep mot barn.

Høgskolen i Finnmark

Norges arktiske universitet, avdeling Alta, er det første i landet som gir studentene i barnehagesektoren egen undervisning om seksuelle overgrep mot barn.

Foto: NRK

– Det er fantastisk. Her får studentene et tilbud som ikke er alle forunt.

Margrete Wiede Aasland er nytilsatt pedagog og spesialist i sexologisk rådgivning ved Norges arktiske universitet i Alta.

– Jeg er her for å undervise om barn og seksualitet, og vold og seksuelle overgrep mot barn.

Margrete Wiede Aasland

Margrete Wiede Aasland skal undervise studentene på barnehagelærerutdanninga i blant annet vold og overgrep mot barn.

Foto: NRK

Gjennom undervisningen skal studentene bli bedre rustet for arbeidslivet som venter etter endt utdanning.

Mangler kunnskap

Etter flere overgrep mot barn i barnehager, uttalte leder for Private Barnehagers Forbund, Arild Olsen, at norske barnehager mangler kunnskap for å avdekke og forhindre overgrep.

I oktober ble en barnehageansatt i Alta siktet for overgrep på ett barn. Og tidligere i år ble en barnehageansatt i Tromsø dømt for 15 seksuelle overgrep mot barn.

Nå aktualiseres de ansattes rolle, og tidligere denne uka møtte 350 barnehageansatte i Alta for å nettopp diskutere jobben sin.

Etterspurt i lang tid

Studentene ved barnehageutdanningen i Finnmark kan gjennom det nye tilbudet, være med å endre bildet om manglende kunnskap når det gjelder vold og overgrep mot barn i norske barnehager.

Nina Sørensen

Nina Sørensen er fagansvarlig for barnehagesektoren i Alta kommune.

Foto: Geir Samuelsen / NRK

Fagansvarlig for barnehagesektoren i Alta kommune, Nina Sørensen, sier undervisning om temaet lenge har vært etterspurt.

– Jeg var ferdigutdannet i 1993 og vi etterlyste dette allerede da. Vi ønsket å lære mer.

Sørensen sier videre hun med trasig blikk registrerer at det fortsatt er slik enkelte steder.

– Derfor tenker jeg at det er kjempeviktig å ha fokus på det.

barnehageansatte

Fullsatt sal da 350 barnehageansatte i Finnmark møttes i Alta for å diskutere jobben sin.

Foto: Geir Samuelsen / NRK

Feil fokus

Line Melvold er både veileder, fagbokforfatter, førskolelærer og foredragsholder om barnehager. Melvold sier løsningen ligger i kompetanse for de ansatte, noe hun mener regjeringen ikke har forstått.

– Vi har en regjering som så til de grader viser at de ikke har peiling på hva vi egentlig gjør i barnehagen.

Melvold mener også at regjeringens fokusområde er feil da de velger å fokusere på læringstrykk og for eksempel realfagssatsing. Det istedenfor å se på kompetanse hos dem som arbeider i barnehagen.

Magnus Thue

Statssekretær Magnus Thue sier kvalitet og kompetanse i barnehager er viktige fokusområder for regjeringen.

Foto: Nadir Alam / NRK

Mener regjeringen har økt fokus på kompetanseheving

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Magnus Thue sier Melvold tar feil. Ifølge han er det ingen regjering som har brukt mer penger på kompetanseheving i barnehagen.

Vi bruker totalt 400 millioner på kvalitet i barnehagen bare i år. Det aller meste brukes på studieplasser og andre kompetansetiltak for dem som jobber i barnehagen i dag.

Thue sier også at alle barnehagelærerstudenter skal få kunnskap om hvordan man kjenner igjen tegn på vold og seksuelle overgrep.

– Det er resultat av en endring som vi gjorde i sommer, nettopp for å øke kompetansen blant de ansatte.