Etterforsker politimester i Finnmark for korrupsjon

Spesialenheten for politisaker etterforsker politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, for blant annet korrupsjon.

Politimester Ellen Katrine Hætta

Årsaken til at spesialenheten etterforsker politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta er et angivelig kjøp av snøskutere til Øst-Finnmark politidistrikt fra hennes ektemann.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hætta skriver om etterforskningen selv på Facebook, og avviser samtidig at påstandene stemmer.

– Jeg vil orientere dere om en ubehagelig sak som angår meg personlig. Det er kommet et anonymt varsel om meg via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning, skriver Hætta i innlegget på Facebook.

Årsaken skal være et angivelig kjøp av snøskuter til Øst-Finnmark politidistrikt fra hennes ektemann.

– Bakgrunnen for etterforskningen er at det har kommet et anonymt varsel om at jeg skal ha skaffet meg fordeler ved kjøp av egen bil, og at jeg har kjøpt snøskutere fra min mann, sier Hætta til NRK.

– Kom overraskende

Hætta bekrefter at hun er under etterforskning og at hun har status som mistenkt, og forteller at det kom svært overraskende på henne. Politimesteren avviser at det noen gang har blitt kjøpt inn snøskutere fra en bedrift hvor mannen hennes jobbet i.

– Dette er en ren falsk anklage, som jeg syns er vanskelig å forstå som noe annet enn et ønske om å ville ramme meg og politidistriktet, sier Hætta.

Ellen Katrine Hætta

Ellen Katrine Hætta sier hun opplever det å bli etterforsket av Spesialenheten som en surrealistisk.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vil ikke kommentere saken

Politidirektoratet vil ikke kommentere saken eller om politimester Ellen Katrine Hætta blir sittende i sin nåværende stilling, mens etterforskningen pågår.

– Vi har som rutine at vi vanligvis ikke kommenterer saker som ligger hos Spesialenheten for politisaker, sier seniorrådgiver Kåre M. Hansen i Politidirektoratet.

Selv sier Hætta at etterforskningen ikke får noen konsekvenser for hennes stilling som politimester i Finnmark, foruten at den er et forstyrrende element for henne personlig.

– Det er altoverskyggende for meg personlig, sier Ellen Katrine Hætta.

– Surrealistisk situasjon

Hætta forteller at hun ble informert om etterforskingen i begynnelsen av mars, og hun har vært inne til avhør hos Spesialenheten for politisaker.

– Jeg opplever dette som en ganske surrealistisk situasjon å være i.

– Har du noen tanker om hvem det kan være som har kommet med anklagene?

– Jeg har selvfølgelig tenkt på det. Det kan være hvem som helst, men jeg har ingen grunn til å tro at det er noen internt i politidistriktet som har kommet med varselet, sier Hætta, som legger til at hun håper det blir gjort en grundig jobb i etterforskningen av henne.

Sjekker kjøretøyene

Advokat for Spesialenheten for politisaker, Halvor Hjelm-Hansen bekrefter å ha fått inn opplysninger som de har registrert som en anmeldelse. Opplysningene gjelder kjøp av kjøretøy.

– Vi er i gang med etterforskningen, sier Hjelm-Hansen til NRK.

Halvor Hjelm-Hansen

Advokat for Spesialenheten for politisaker, Halvor Hjelm-Hansen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Har dere sjekket det åpne registeret hos Statens vegvesen i forbindelse med registreringsnumrene det er snakk om i varslingen?

– Konkrete ting og detaljer om hvordan vi eventuelt følger opp saken kan jeg ikke si noe nærmere om nå. Vi regner med å ha et litt nærmere bilde av kjøpene av kjøretøyene om noen uker, men jeg tør ikke si helt sikkert akkurat på hvilket tidspunkt det blir, sier Hjelm-Hansen, og legger til:

– De opplysningene som går på åpne registre og så videre er ting som vi også gjør vurderinger av, men dette inngår i en større helhet og det blir en samlet vurdering hvordan vi da konkluderer i saken.

Åpent innlegg

Årsaken til at politimesteren valgte å fortelle åpent om etterforskningen på Facebook, er at hun har fortalt om situasjonen til de ansatte i politiet i Finnmark.

– Det vil kanskje oppstå spekulasjoner, og derfor ville jeg si det selv sånn det er, sier Hætta.

Hun forteller at hun opplever situasjonen som belastende og ubehagelig.

– Det er ikke noe gøy å bli anklaget for noe man ikke har gjort, sier Hætta.

Hjelm-Hansen sier at når saken er ferdig etterforskes skal den videre til sjefen for Spesialenheten.

– Det blir en innstilling i forbindelse med hvordan saken påtalevurderes videre. Noe nærmere om tidspunktet for det kan jeg ikke si enda.

Skjermdump fra Facebook
Foto: skjermdump