NRK Meny
Normal

Et skritt nærmere milliardinvesteringer

Politikerne i Sør-Varanger har sagt ja til planen for prosjektet som skal ta Øst-Finnmark inn i oljealderen.

Norterminal

OLJETERMINAL: På denne halvøya utenfor Kirkenes har Norterminal sikret seg en tomt på 1000 mål. Lokalpolitikerne har sagt ja til reguleringsplanen – et viktig skritt på vei mot utbygging.

– Dette er enormt. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor stort det er, sier ordfører Cecilie Hansen om planene som nå har fått grønt lys.

Det var et enstemmig kommunestyre som onsdag godkjente reguleringsplanen for Gamneset på en halvøy utenfor Kirkenes. Der skal selskapet Norterminal investere omkring 4 milliarder i en terminal for oljeomlasting.

Jacob Stolt-Nielsen

– Vi nærmer oss større muligheter for å realisere terminalen, sier Jacob B. Stolt-Nielsen.

Foto: Morten Ruud / NRK

Direktøren Jacob B. Stolt-Nielsen er glad for vedtaket.

– Det har gått nesten tre år siden vi kom til Kirkenes og annonserte visjonene om prosjektet. Dette vedtaket er meget viktig, også fordi vi er nødt til å gjøre ting som bare kan gjøres i sesongen. Vi må finne løsninger for kraftforsyning, vannforsyning og veitrase, og gjøre arkeologiske undersøkelser i årets sesong, sier Nielsen.

Men ennå er det for tidlig å slå fast at det vil bli en utbygging.

– Jeg tror mer hver dag. Med slike steg som nå er blitt gjort, er det klart at vi nærmer oss større muligheter for å realisere alt sammen, sier Stolt-Nielsen.

Hard kritikk

Is rundt oljetankere

Oljeomlastingen fra skip til skip har brutt med myndighetenes krav og fått Bellona til å anmelde Norterminal.

Foto: Hallgeir Henriksen

Norterminal er allerede i gang med oljeomlasting utenfor Kirkenes, men den foregår på fjorden og skjer fra skip til skip.

Omlastingen er svært omstridt, og har fått kritikk fra både miljømyndighetene og naturvernorganisasjonene.

Men ifølge Stolt-Nielsen er omlastingen et avgjørende skritt på veien mot en terminal.

– Vi er meget fornøyd med at kommunen har sagt ja til oljeomlastingen som vi nå gjør midlertidig fram til en terminal er bygget. Vi er også fornøyd med at volumet har økt, slik våre kunder har sagt at det skal. Det er som tilsier at en terminal trengs for å håndtere det volumet som vil være om fem år, sier Stolt Nielsen.

Terminalen skal ifølge planene bemannes av minst 65, kanskje opp mot 120 heltidsansatte.

Det er arbeidsplasser som kan komme godt med i en kommune der jerngruva har opplevd en dramatisk svikt i inntektene.

Skilte ut omstridte områder

For å unngå at terminal-prosjektet blir forsinket av innsigelser, valgte kommunestyret å dele opp reguleringsplanen. Den avgrensede delen som skal brukes til oljeterminal er godkjent, mens mer omstridte områder er tatt ut av planen.

Cecilie Hansen (Sp)

– Dette er større enn Melkøya, sier ordfører Cecilie Hansen.

– Dette er et av Norges største industriprosjekt. Det skal investeres mellom 4 og 6 milliarder. Det er enorme områder som skal reguleres, nesten 4000 mål. Det er større enn Melkøya-etableringen, og vi håper på arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen, sier Cecilie Hansen.

Ordføreren håper at de store aktørene gir marked for en flora av små og mellomstore leverandører.