Enighet om Varangerfjorden

Fiskeridirektoratet i Troms og Finnmark inviterte i dag kyst- og havfiskere og fiskebåtredernes forening, Fiskebåt Nord, til samtale rundt Fjordfiskenemndas forslag om å stenge Varangerfjorden for fartøy over 15 meter. Formann i Fiskebåt Nord, Geir Lundberg, sier båtrederne og fiskerne i grunn er enige om at en slik kystlinje ikke er den beste løsningen.