NRK Meny

Endringer i Hæren og Heimevernet

Et utvalg satt ned av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, vurderer radikale endringer Heimevernet og Hæren, blant annet å fjerne den mekaniserte brigaden. Bakgrunnen er at reaksjonsevnen er for dårlig, styrkene er for lite mobile, kampkraften er for svak, og styrkene har får dårlig utholdenhet til å opprettholde strid over lengre tid, sier brigader Aril Brandvik til Klassekampen.