Ekstra aktuelle båtregler

Den store gress- og lyngbrannfaren i deler av Nord-Norge gjør at de nye bålreglene er ekstra aktuelle. Bålforbudet gjelder fortsatt mellom 15. april og 15. september, men har blitt utvidet til å gjelde all utmark, og nært vann. - Det har også blitt opp til hver enkelt å avgjøre om det er brannfare der man ønsker å tenne bål, sier leder i Nord-Troms friluftsråd, Hugo Tingvoll.