Ekspertgruppe: Slik bør Forsvaret styrkes i Finnmark

Mener Heimevernet, Hæren og Grensevaktene får en betydelig rolle i framtiden i Finnmark.

Garnisonen i Sør-Varanger

GRENSEVAKT: Garnisonen i Sør-Varanger vokter i dag den norske grensa til Russland i nord.

Foto: Per Thrana/Forsvaret

Ekspertgruppa for «Forsvaret av Norge» levert en ny rapport til Forsvarsministeren i dag.

Rapporten utpeker Nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde.

Ekspertgruppen anerkjenner Russernes forhold til Arktis som en viktig strategisk ressurs de ønsker å utvikle de neste tiårene, men mener også at konflikter andre steder i verden kan forplante seg til Nordområdene.

Styrke Finnmark

De understreker at militære landstyrker i nord alltid vil være asymmetriske med styrkene på russisk side, og at medlemskapet til NATO skal veie opp for dette.

Men i en tilspisset situasjon så blir responstiden viktig for styrkene i Nord-Norge, noe de mener ikke er på plass i dag.

– En særlig problemstilling er knyttet til behovet for landmilitær tilstedeværelse i fremskutt område, som i Finnmark, skriver gruppa.

De påpeker at dette kommer til å koste mye penger å forbedre.

Garnisonen i Porsanger

LAGRING: Ekspertgruppa ønsker å lagre materiell ved Halkavarre i Porsanger.

Foto: John Charles Kvam/Forsvaret

Blant annet er det et uttrykt ønske om mer og sterkere styrker i Nord-Norge. I tillegg til at Heimevernet er viktig for et utsatt område som Finnmark, så mener de også Grensevakta bør styrkes.

– Det må vurderes å styrke Grensevakten med tyngre våpen og kjøretøyer for å øke den operative evnen noe og underbygge norsk grensesetting, skriver ekspertgruppa.

Samtidig mener de at styrking av HV og Grensevakta ikke er nok, og at Hæren i større grad bør være til stede i Finnmark. Enten gjennom øvelser eller på rotasjon.

– I tillegg trenger Forsvaret å lagre relevant materiell i fremskutte områder. Lagring og trening kan eksempelvis gjøres i tilknytning til det veletablerte om enn noe utdaterte øvelses- og treningsområdet Halkavarre i Porsanger, skriver de i rapporten.

Forsvars-samarbeid

På pressekonferanse luftet de også en mulig bilateral samarbeidsavtale med stater som England, Danmark, Tyskland og Polen, som allerede nå kunne avtale hvordan støtte til en militær situasjon i Norge skulle håndteres. Men dette var altså ikke en del av mandatet for rapporten, men noe gruppa trakk fram som et ekstra innspill.

Når det kommer til spørsmålet rundt Forsvarets forslag om å endre på basestrukturen, så var gruppa kritisk.

– Man kan ikke kullkaste strukturene hvert fjerde år. Vi kan ikke leke med strukturene på denne måten. Vi må akseptere behovet for mer robust basestruktur, sa lederen Rolf Tamnes, på tampen av dagens pressekonferanse.

Ekspertgruppe har vurdert om forsvaret takler nytt trusselbilde.