Ekspertene spår ny renteoppgang

Fallende oljepris, svake tall for detaljhandel og varekonsum kunne tydet på at veksten i norsk økonomi var på vei ned. Men tall fra Norges Banks regionale nettverk viser at bedriftene fortsatt har tro på gode vekstutsikter i det neste halve året.