E-tjenestens tilbaketrekning: – Må tilpasses de utfordringene vi ser kommer

Etteretningstjenesten trekker ansatte bort fra grensekommunen til Russland. – Kan ikke gå inn på detaljer om årsaken, sier E-tjenestens sjef.

Generalløytnant og e-sjef Morten Haga Lunde

Generalløytnant og etterretningstjenestens øverste sjef, Morten Haga Lunde ber om forståelse for at de ikke kan fortelle årsaken til restruktureringen.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Onsdag kom nyheten om at etterretningstjenesten i Forsvaret gjennomfører store omorganiseringer i personalet i Øst-Finnmark.

Omtrent 20 stillinger flyttes fra Sør-Varanger og russergrensa, til Vadsø og nærmere Barentshavet på andre siden av Varangerfjorden.

– Etteretningstjenesten må tilpasse virksomheten til oppdragene som blir gitt, de utfordringene vi har og de utfordringene vi ser kommer, sier sjef for E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Flyttingen går ut over personellet som jobber på Høybuktmoen, et administrasjons- og støtteelement til E-tjenesten. Det er også hovedsetet for grensejegerne i Garnisonen.

I Vadsø har forsvaret en lytte- og peilestasjon i Thomaselv, som ble etablert i 1951. Aktiviteten Sør-Varanger har pågått siden 1947. I tillegg står det en innsamlingsenhet på Viksjøfjell.

Høybuktmoen Sør-Varanger

Leiren på Høybuktmoen ligger utenfor Kirkenes i Sør-Varanger.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Sterkt fokus på de ansatte

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, har uttrykt bekymring for at etterretningen trekker seg bort fra den eneste grensekommunen til Russland. Han mener Norge svekker sin nasjonale tilstedeværelse.

Etterretningssjef Haga Lunde påpeker at modernisering og effektivisering er en kontinuerlig prosess. Og derfor legges virksomheten i Varangerområdet om, og restruktureres.

Det medfører ikke oppsigelse av noen av de ansatte, men noen vil få arbeidssted et annet sted i Varangerregionen, sier han. Og det er ikke snakk om nedbygging, men geografiske endringer innen regionen.

– Prosessen håndteres i henhold til lover og avtaler, og vi har et sterkt fokus på å ivareta de ansatte, sier Haga Lund.

Forsvarets stasjon i Varanger

Forsvarets stasjon i Vadsø er en lytte- og peilestasjon. Hit vil E-tjenesten nå flytte opp mot 20 ansatte for å være bedre rustet i framtiden.

Foto: Forsvaret

Ber om forståelse

Ordfører i Vadsø, Hans-Jacob Bønå, som nå får flere ansatte til kommunen, er glad for nyheten. Han tror Vadsø har den beste forutsetningen for å drive med denne typen arbeidsplasser.

– Men det er trasig at det går på bekostning av nabokommunen, erkjenner Bønå.

E-tjenestens øverste leder ber om forståelse for at de ikke kan gå inn på detaljer rundt bakgrunnen for restruktureringen.

– Som kjent er opplysninger knyttet til etterretningstjenestens metoder, kapasitet og personellforhold noe vi prinsipielt ikke kommenterer av operasjonelle og sikkerhetsmessige hensyn, sier Haga Lunde.