NRK Meny
Normal

Dypere havn bedrer havneforholdene i Båtsfjord

I januar 2017 starter Kystverket utdypingen i Båtsfjord havn i Finnmark. Prosjektet, som har en estimert kostnad på 100 millioner kroner, skal være ferdig i 2018.

Båtsfjord havn

Utdypingen av havna i Båtsfjord skal være ferdig sommeren 2018. Kostnadene ligger på nærmere 100 millioner kroner.

Foto: Stian Strøm / NRK

Frem til sommeren 2018 vil det bli stor anleggsvirksomhet i og rundt havna i Båtsfjord. Dybden i havna er i dag fra fire til syv meter, og skal bli fra fem til ni meter.

– Det har forekommet flere grunnberøringer ved levering av fisk til mottakene i Båtsfjord. Utdypingen av havna bedrer forholdene for større båter ved leveranser til fiskemottakene, med sikrere manøvrering og tryggere adkomst til kaiene. Utdypingen gir også et større liggeareal for kystfiskeflåten. Dette bidrar til økt marin verdiskaping og regional utvikling, forteller prosjektleder Asbjørn Dehlin i Kystverket.

Fjerner forurensede masser fra bunnen

Selv om selve utdypingsarbeidet ikke har startet ennå, er prosjektet godt i gang. Entreprenør Per Aarsleff A/S og Kystverkets byggeledelse etablerte seg i Båtsfjord i september, der de frem til nå har gjort nødvendige forberedelser, dokumentasjonsarbeid, etablert brakkerigg og klargjort strandkantdeponi for forurensede masser.

– Det er påvist forurensning i øvre sediment sjikt i hele tiltaksområdet. Forurensede masser skal legges i to strandkantdeponi med et areal på til sammen 19 000 kvadratmeter, forklarer Dehlin. Disse nye områdene skal disponeres av Båtsfjord kommune og er regulert til industriformål.

SMS-varsling

Det er opprettet en SMS-tjeneste for dem som ønsket å bli varslet om sprengningene en time i forveien. Påmelding til dette: Send SMS til 2080 med tekst: Båtsfjord havn start Avmelding: Send SMS til 2080 med tekst: Båtsfjord havn stopp

Båtsfjord havn

Havna skal få en dybde på nærmere 9 meter, når utdypingen er ferdig.

Foto: Stian Strøm / NRK