Droppet hundrevis av samiske skilt

Kulturdepartementet sier at det er ulovlig å ikke bruke samiske navn på skilt. Likevel fikk bare en liten brøkdel av skiltene i nordnorske byer samiske navn, fordi Statens vegvesen har bestemt at det bare er byenes blå stedsnavnskilt som skal bære de samiske navnene, og ikke de hvite og gule skiltene som viser vei til byene.