Drapssiktet erkjenner å ha skutt kone og stesønn

59-åringen som er siktet for dobbeltdrapet i Kirkenes erkjenner å ha skutt sin kone og hennes sønn med hagle. Han skjøt deretter seg selv. Mannen har i dag samtykket til fire ukers varetekt.

Dobbeltdrapet i Kirkenes
Foto: Allan Klo / NRK

I kjennelsen fra Nord-Troms tingrett fredag ettermiddag går det fram at mannen erklærer å ha skutt sin ektefelle og hennes sønn, og til slutt seg selv med hagle.

Her går det og fram at mannen er ilagt brev- og besøksforbud i fire uker samt forbud mot aviser og kringkastning i to uker.

– Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn seks måneder, heter det i kjennelsen.

– Jeg har snakket med min klient på sykehuset i Tromsø og han har samtykket til varetektsfengsling, forteller mannens forsvarer, Stein Rønning.

Advokat Stein Rønning

Stein Rønning er den drapssiktedes forsvarer.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Mannen ønsker imidlertid ikke nå å ta stilling til skyldsspørsmålet.

– Det er det ikke naturlig å gjøre når man er for svak til å kunne gå inn på bakenforliggende forhold til hendelsen. Men det vil vi komme tilbake til i forbindelse med politiavhøret, sier Rønning.

Forsvareren forklarer at begjæringen om varetekt kommer som følge av at mannen nå har våknet og er i stand til å kommunisere, selv om det må skje i skriftlig form.

Alvorlig skadd

Rønning forteller at mannen er alvorlig skadd og så langt ikke har vært i stand til å la seg avhøre. Den siktede er sengeliggende og vil fortsatt bli værende på sykehus.

– Det viktigste blir nå medisinsk behandling, både i Tromsø og på Ullevål sykehus, sier forsvareren.

Rønning legger til at det i nærmeste framtid også vil bli gjennomført et formelt politiavhør – trolig i midten av neste uke.

– Vi vil forsøke å avhøre siktede i løpet av neste uke, bekrefter politijurist Anja Indbjør til NRK.

Hun vil ikke kommentere hvordan politiet tolker at mannen innrømmer å ha skutt, men likevel ikke erkjenner straffskyld.

– Det må vi ta stilling til når han er avhørt, sier Indbjør.

Husker bruddstykker

Forsvareren sier de ikke har fått gått nærmere inn på hendelsesforløpet.

– Men min klient sier han husker bruddstykker av det som skjedde. Når det gjelder straffesaken, blir neste skritt avhør.

– Fengslingsmøtet ble avhold som en kontorforretning, som betyr at tingretten behandlet begjæringen fra politiet og en skriftlig samtykkeerklæring fra min klient. Så treffer dommeren en avgjørelse ut fra de dokumenter som foreligger, sier Rønning.