NRK Meny
Normal

Dømt til fengsel i 4 år – anker overgrepssak til Høyesterett

Tross bistand fra privatetterforsker og ekstern DNA-ekspert, ble ikke 23-åringen trodd i retten. – Han er veldig skuffet, sier mannens advokat.

Hammari og Hevnkjell

Bistandsadvokat Line Hammari og Statsadvokat Torstein Hevnskjel i lagmannsretten i november. Aktors forslag til straff i saken er blitt fulgt av lagmannsretten.

Foto: Erik Lieungh

Mannen som nå er dømt for overgrep i Hålogaland lagmannsrett, ble tidligere i år dømt til fem år og seks måneders fengsel i Alta tingrett.

I avhør med politiet forklarte jenta om overgrep fra hun var 8–9 år, og hun mener det hadde skjedd 50–60 overgrep fram til hun var 10 år.

Den tiltalte 23-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld, og anket derfor saken til lagmannsretten i november.

Mannen har nå fått dommen, en dom på fengsel i fire år og seks måneder.

Retten dømmer ham for overgrep på et barn under 14 år, men ikke for overgrep på et barn under 10 år.

Årsaken er at de påståtte overgrepene før fylte 10 år ikke kan bevises, og retten mener det kan være vanskelig for et barn å tidfeste starten av overgrepene.

Samtidig mener lagmannsretten at det ikke er tvil om at overgrepene jenta har forklart seg om, har funnet sted.

– Domfelte er svært skuffet over at retten finner ham skyldig, sier mannens forsvarer Derya Incerdursun.

Tore Sandberg

Privatetterforsker Tore Sandberg vitnet i retten om hans funn i saken. Samtidig høstet forsvaret til 23-åringen kritikk fra påtalemyndigheten for å drive parallell etterforskning i saken.

Foto: Erik Lieungh

Hjelp fra privatetterforsker

Forsvarerne mente i lagmannsretten at deler av saken var for lite belyst av etterforskningen.

Advokatfirmaet fikk hjelp fra privatetterforsker Tore Sandberg. Han mente å kunne bevise at det var tvil omkring to av overgrepene.

De fikk også retten til å oppnevne en ekstern DNA-ekspert.

Alta rådhus

Saken ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett, som i november behandlet saken i rådhuset i Alta.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Uenig i DNA-beviset

23-åringens forsvarer forklarte at de har brukt betydelige ressurser på saken. De mente DNA-beviset ikke var tilstrekkelig sikret, og at det gikk ut over rettssikkerheten.

– Vi hentet inn den fremste engelske DNA-eksperten, og oppfattet at det var såpass uklarhet om DNA-funnet, at han skulle vært frifunnet, sier Incerdursun til NRK.

– Men i retten sa denne DNA-eksperten at hun ikke kunne si hun var uenig i det som var funnet?

– Nei, men hun gikk gjennom ulike DNA-overføringer, og hvordan DNA lett kunne overføres til andre – uten at det betyr at det har vært seksuelt overgrep.

Et av de sentrale bevisene var DNA-spor fra nyttårsdressen til den tiltalte. Den viser sæd fra 23-åringen og spytt fra jenta på både på boksershorts, og rundt gylfen til den tiltaltes dressbukse.

Lagmannsretten mente jentas forklaring var troverdig, og at DNA-funnene støtte opp under forklaringen.

Alta tingrett

Mannen ble i sin tid dømt i tingretten i Alta. Da var hans forsvarer Harald Stabell. Aktor i saken var Torstein Hevnskjel.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Lavere dom

Fengselsstraffen i lagmannsretten er senket med ett år fra tingretten, etter ønske fra påtalemyndigheten selv.

– Er din klient fornøyd med det?

– Om det er 5 eller 4 år, har ikke betydning for ham. Han erkjenner ikke skyld, sier Incerdursun.

I dag er fristen for å anke saken, og 23-åringens forsvarer sier de ønsker å fremme saken for Høyesterett.