Dømt til fengsel for sprengladning

En 18-åring er dømt til ett års betinget fengsel i Borgarting lagmannsrett, etter at det i fjor ble funnet en improvisert sprengladning på Grønland i Oslo. Mannen kom til Norge som asylsøker i 2010, har tilknytning til Nord-Norge og er russisk statsborger.