Dødelig soppinfeksjon blant villaks i Murmansk

Fiskere i flere av Kolahalvøyas største lakseelver rapporterer om et større utbrudd av den dødelige soppen Saprolegnia blant villaksen.

Villaks

Russiske medier melder om et sopputbrudd blant villaksbestanden på Kolahalvøya i Russland.

Foto: NRK

Sykdomsutbruddet kan komme til å utgjøre en alvorlig trussel mot laksen rett over grensa til nabolandet Norge, meldte BarentsObserver mandag.

Nettstedet siterer lokale medier og skriver at omfattende oppdrettsvirksomhet fra selskapet Russkoje More kan ha satt hele Kolahalvøyas villaksbestand i fare.

Selskapet avviser anklagene

«Omfanget på dette utbruddet kan bare kalles en økologisk katastrofe», lyder en overskrift fra den Murmansk-baserte Arctic TV tidligere i august.

Tidlig i sommer skal et stort antall fisk ha rømt fra et av Russkoje Mores oppdrettsanlegg.

Selskapet avviser alle anklager. En talsperson sier ifølge BarentsObserver til avisa Gazeta at selskapet aldri har registrert et eneste tilfelle av en slik infeksjon ved noen av dets anlegg.

Flakstadvåg Laks

Det er en storstilt satsing på oppdrett i Murmansk-regionen som skal ha forårsaket utbruddet.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Mattilsynet er ikke informert

Brit Hjeltnes, fagdirektør for fisk- og skjellhelse ved Veterinærinstituttet, sier Norge foreløpig ikke har mottatt noen informasjon fra russisk side i denne saken.

– Vi vet ikke mer enn det vi har lest i avisene. Men det er naturlig at Mattilsynet vil gjøre en offisiell henvendelse til våre russiske kolleger. Dersom det viser seg å være Saprolegnia, så er det en infeksjon som i utgangspunktet er vanlig i både oppdrett og i naturen, og det er derfor overraskende at man sier dette er dødelig.

– Men vi kan ikke se bort fra at enkeltstående stammer har utviklet seg og i så måte har blitt dødelige, sier Hjeltnes til NRK.

Mattilsynet opplyser til NRK at de ikke har mottatt noen henvendelser fra Russland angående dette sopputbruddet blant villaksen.