NRK Meny
Normal

Dette tjener våre folkevalgte i Finnmark

Her kan du se hva noen av de folkevalgte politikerne i Finnmark tjente i fjor.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo hadde en inntekt på 904.612 kroner i 2015.

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

NB: Vi gjør oppmerksom at det kan være feil i listene. Tallene er basert på foreløpige skattetall fra Skattedirektoratet for året 2015. Tallene kan inneholde feil som vil bli rettet når klagebehandlingen er ferdig. Listene og beregningene tar utgangspunkt i skattebetalere med norsk postadresse.

Dette tjener finnmarkspolitikerne

Navn:

Født:

Poststed:

Inntekt:

Formue:

Skatt:

Aili Keskitalo

1968

Kautokeino

904.612

125.682

321.457

Kåre Simensen

1955

Alta

752.780

0

258.824

Frank Bakke-Jensen

1965

Båtsfjord

800.721

0

314.441

Helga Pedersen

1973

Tana

759.311

0

263.931

Ingalill Olsen

1955

Havøysund

644.250

1.116.733

183.637

Kirsti Bergstø

1981

Varangerbotn

754.169

0

246.418

Jan-Henrik Fredriksen

1956

Sør-Varanger

803.271

953.085

270.076

Kari Elisabeth Kaski

1987

Oslo

582.546

0

214.387

Marit Kirsten Anti Gaup

1960

Karasjok

666.761

813.552

225.758

Runar Sjåstad

1968

Vestre Jakobselv

819.495

0

310.970