Hvem skal tjene penger på Nordkapp-platået? Dette er Nordkapp-saken

Sliter du med å forstå hvordan et eiendomsselskap og en hotellkjede kunne ende opp med monopol på millioninntekter fra Nordkapp? Her er åtte spørsmål og svar som kan være til hjelp.

Nordkapp

Det brygger til politisk storm i Nordkapp torsdag. Hvem skal tjene penger på dette området som egentlig eies av alle, gjennom allemannsretten?

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

1. Hvor mange legger igjen penger på Nordkapp-platået årlig?

De siste årene har turistene i stadig større antall flokket seg rundt stålglobusen på Nordkapp-platået. I gjennomsnitt besøker 270.000 tilreisende stedet, noe som hvert år genererer billettinntekter på minst 50 millioner kroner til Rica Eiendom og den svenske hotellkjeden Scandic. Dette kommer i tillegg til inntekter fra Nordkapp-hallen.

Den 307 meter høye, bratte klippen i Nordkapp kommune er ofte omtalt som det nordligste punktet i Europa, og er Norges tredje mest besøkte turistattraksjon.

I virkeligheten er det nordligste punktet Knivskjellodden. Odden ligger 4 kilometer vest for Nordkapp-platået og stikker 1600 meter lenger ut i havet.

Samtidig er det verdt å nevne at det nordligste fastlandspunktet i Norge heter Kinnarodden, og ligger midt på kommunegrensen mellom Gamvik og Lebesby.

Nordkapp-platået med globusen i midten

Rundt 200 000 mennesker besøker globusen på Nordkapplatået som markerer at de er på verdens nordligste punkt på fastlandet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

2. Hvem eier Nordkapp-platået?

Området tilhører allmennheten, og leies ut til Rica Eiendom og den svenske hotellkjeden Scandic gjennom grunneieren; Finnmarkseiendommen, FeFo.

Dette kommersielle partnerskapet har de siste årene betalt en årlig festeavgift på rundt 75.000 kroner til FeFo.

festekontrakt

Ved utløpet av festetiden har fester rett til ny festekontrakt for bebygde eller opparbeidede arealer, står det i avtalen.

3. Hvorfor kan et område som tilhører alle leies ut til en aktør?

For å forklare dette, må vi begynne med begynnelsen:

 • 1928:
  Nordkaps Vel blir stiftet av hurtigruteselskapene Bergenske, Nordenfjeldske og Vesterålen damskipselskap. Statsskog gir Nordkaps Vel konsesjon til å leie Nordkapp-platået i 30 år, med en årlig leiesum på kr. 100,-
 • 1958:
  Avtalen blir fornyet, og nå kommer det inn en rekke nye reiselivsaktører på eiersiden, inkludert sju mindre rederi fra Stavanger i sør til Finnmark i nord. Nordkapp kommune er nå femte største aksjonær. Aksjekapitalen blir utvidet for å finansiere byggingen av en restaurant på Nordkapp-platået. Den sto ferdig i 1959, med en prislapp på kr. 457.875,-
 • 1974:
  Veien til Nordkapp var det kommunen selv som sto for. Etter å ha fått nei fra myndighetene til statlig støtte, tar kommunen opp lån og bygger 22 kilometer vei. Pengene får de tilbake gjennom bompenger, og i 1974 var veien nedbetalt.
 • 1974:
  Lokalpolitikerne anbefaler at det fra nå av skal være gratis å kjøre til Nordkapp-platået. Men, ifølge professor emeritus Knut Bjørn Lindkvist (som sammen med kolleger skal skrive bok om Nordkapp som turistattraksjon), valgte Nordkaps Vel å kreve inn bompenger som inngangsbillett til turistattraksjonen.
 • 1993:
  Nordkaps Vel signerer fra seg leieavtalen med Statskog. Den blir overtatt av et nytt selskap, ANS Nordkapp 1990. Dette selskapet fikk fornyet leiekontrakten med Finnmarkseiendommen i fjor, og eies av selskapet Nord-Norsk Hotelldrift. Et selskap som igjen er eid av Rica Eiendom Holding.
 • 2019:
  Rica Eiendom, som administrerer festeavtalen på vegne av Rica og Scandic, sier at de ikke har avdekket at det er i strid med konkurransereglene i EU å inngå en festeavtale.
Video NORDKAPP-inngang

Rica-kjeden har bygd opp Nordkapphallen på Nordkapplatået. Det er et svært populært reisemål, men mange mener nå at det er på tide at dagens tilbud får konkurranse fra andre aktører.

Foto: Nyhetsspiller

4. Hva sier Scandic selv til monopolsituasjonen?

Scandic selv mener at pengene de tar for at folk skal kunne ta stilige selfies ved landemerket er berettiget.

Administrerende direktør, Svein Arild Steen-Mevold, skriver i en epost til NRK at enhver har monopol på å drive næring i et lokale som man leier.

I 2014 kjøpte Scandic Rica Hotels og inngikk en 20 års leieavtale på Nordkapp.

– Med mindre kommunen ønsker å tillate videre utbygging, hvilket ikke er fremmet som alternativ, finnes det bare ett lokale på Nordkapplatået i dag, sier Scandic-direktøren.

– Alle som driver med turer til Nordkapp drar nytte av og tjener penger på infrastrukturen som Scandic drifter.

Steen-Mevold mener også at Scandic er en lokal atør på Nordkapp og i Finnmark, og har skrevet følgende i et leserinnlegg:

«På Nordkapp har Scandic 33 helårs arbeidsplasser og 75 årsverk. Det gjør Scandic til en av kommunens største arbeidsgivere. Inngangspengene som Scandic krever inn på platået er nødvendig for å opprettholde drift og arbeidsplasser hele året. I tillegg foreslår Rica Eiendom og Scandic et nytt fond på fem millioner i året for å bidra til fortsatt bærekraftig utvikling og bevaring av Nordkapp.»

Tina Granelli og mannen på Nordkapp

– Vi forventet ikke at det skulle koste så mye, sa ekteparet Granelli fra Sverige, da de besøkte Nordkapp i 2017.

Foto: Allan Klo / NRK

5. Da er vel alt greit?

Ikke alle er like fornøyde med monopolsituasjonen på Nordkapp.

Hurtigruten vil ha slutt på eneretten til Rica og Scandic, og har klaget både Nordkapp kommune og Finnmarkseiendommen (FeFo) til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som passer på at Norge og de andre EFTA-landene Island og Liechtenstein følger EØS-avtalen.

– Dagens situasjon på Nordkapp der en privat aktør får sette opp bom, kontrollere tilgangen og drive monopol på en av Norges største naturattraksjoner, er ikke bare hinsides all fornuft, det er også ulovlig. Dette er et brudd på EUs regler om fri konkurranse, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten til NTB.

Nordkapp

Hit, men ikke lengre. Skal du passere denne bommen for å komme deg inn på Nordkapplatået koster det minimum 285 kroner per person. Det er penger som Rica og Scandic i dag har monopol på.

Foto: Allan Klo / NRK

6. Hvorfor får ikke Nordkapps innbyggere mer igjen for denne gullkalven?

Det eneste verktøyet innbyggerne har, er en områdeplan som skal vedtas i kommunestyret førstkommende torsdag.

Ifølge SVs gruppeleder Jan Olsen er det fullt mulig å vedta en regulering som åpner for offentlig forvaltning, altså stanse kommunens eget forslag om å privatisere hele fjellplatået.

Bjørn Amsrud

I dag koster det 285 kroner per person for å slippe inn på Nordkapp, og turistmengden ventes ikke å minke de kommende årene, snarere tvert imot.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

7. Er de andre politikerne enige i at kommunen bør få en større del av kaka?

Dette er det litt vanskelig å svare på, da politikerne i kommunen og Scandic har hatt en rekke hemmelige møter.

Klassekampen omtalte nylig hemmelige møter mellom Nordkapp kommune, Rica Eiendom og Scandic. I august 2018 møttes partene i Oslo, der kommuneledelsen kom til møtet med planer om å omregulere deler av Nordkapp-platået til offentlig område.

I desember var det et nytt møte, og i februar i år gjorde kommunen helomvending.

Nå ønsket de å helprivatisere området. Referat fra møtene finnes ikke, og innholdet er heller ikke med i offentlige, kommunale dokumenter.

De to møtene i Oslo er bare en liten del av den utstrakte kontakten kommunen har holdt med hotelltoppene i Scandic og Rica, skriver avisen. I juli i fjor dro en gruppe fra kommunen og Scandic på tur til Nordkapplatået.

Etter befaringen satt de i møter på Scandic i Honningsvåg. Mellom august og desember var det dessuten tett kontakt mellom kommunen og Scandic og Rica.

Nordkapp klippe med globus

Avsløringen om hemmelige møter mellom representanter fra Nordkapp kommune og Rica Eiendom og Scandic, har skapt stor debatt i lokalsamfunnet i kommunen.

Foto: Atle Markeng / NRK

8. Hva skjer nå?

Torsdag skal altså kommunestyret i Nordkapp avgjøre om fjellplatået skal åpnes for offentlig forvaltning. Utfallet opptar både aktørene som vil tjene penger, og også alle som mener tilgang til norsk natur bør fortsette å være gratis.

Backe på Nordkapp

Kommunestyret i Nordkapp kan enkelt sørge for at millionbeløp fra turistene ikke lenger går i lomma på rike hotelleiere sørpå, mener SVs ordførerkandidat. Han får støtte fra en professor som mener monopolet ikke trenger å fortsette.

Foto: Vegard Breie