Det kan bli fritt fram for alle med oppdrett på land

I arbeidet med ny havbruksmelding på Stortinget ligger det nå et forslag om at etablering av landbaserte oppdrettsanlegg skal bli konsesjonsfritt.

Laksemærer på land på Trøndelags-kysten

I Trøndelag er det landbasert anlegg. Her ser vi laksemerdene. Det er ennå ikke noen storskala-anlegg på land i Norge.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Hvis forslaget går igjennom og etablering av landbaserte oppdrettsanlegg blir konsesjonsfritt betyr det at hvem som helst kan starte oppdrettsanlegg på land.

Frank Bakke Jensen

Høyres fiskeripolitiske talsmann, Frank Bakke-Jensen, tror forslaget vil gå igjennom.

Foto: Trond Vestre / NRK

Høyres fiskeripolitiske talsmann, Frank Bakke-Jensen, tror forslaget vil gå igjennom.

– Det blir fri tilgang til å etablere oppdrett på landbaserte anlegg. Det vil gi betydelig vekst fremover, slik at oppdrettsnæringen fortsetter den lyse tilværelsen, sier Bakke-Jensen.

Han mener forslaget er et viktig grep for å forhindre at landbaserte oppdrettsanlegg forsvinner til utlandet.

– Næringen utvikler seg, og ser oftere og oftere på muligheten til å ha større smolt enn grensen på 250 gram som finnes i dag. Man har gode resultater, mindre dødelighet og det fører også til at man kan ha fisken kortere tid i sjø, noe som vil hjelpe mot lusebekjempelse og de andre avtrykkene man setter ved havbruk, sier Bakke-Jensen.

Støtter forslaget

Jon Arne Grøttum som er direktør for havbruk i Sjømat Norge sier de støtter utvalget sin innstilling om konsesjonsfritak.

– Vi har deltatt i ekspertgruppa som departementet nedsatte i forhold til utredninga av landbaserte anlegg og vi støtter utvalget sin innstilling.

Grøttum vil at det skal legges til rette for de som ønsker å prøve. Det er svært krevende å etablere landbaserte anlegg, og derfor bør det være minst mulig med hindringer for de som vil prøve, mener han.

Når man tar i bruk ny teknologi vil man møte på en rekke utfordringer, noe som erfaringer gjort i Danmark viser, sier Grøttum. De har tatt i bruk landbaserte anlegg.

– Det skal drives med stor tetthet, man skal ha vannbehandling, så det er en helt ny måte å drive på.

Tror på lunken interesse

Grøttum tror ikke det vil bli veldig stor interesse knyttet til landbaserte anlegg, nettopp fordi det er så krevende.

Jon Arne Grøttum

Jon Arne Grøttum som er direktør for havbruk i Sjømat Norge sier de støtter utvalget sin innstilling om konsesjonsfritak.

Foto: Sjømat Norge

– Men vi kjenner til at det er noen prosjekter på gang, og vi synes det er spennende at det er noen som vil prøve det ut og gi oss mere erfaringer på denne type teknologi.

Det er en del fordeler med å ha landbaserte anlegg, mener Grøttum.

– Du har kontroll på det vannet du tar inn og det vannet du tar ut. Men nå vil man ikke ha absolutt kontroll slik som mange tror.

Han trekker fram at det fortsatt vil være utfordringer med sykdom og andre ting. Men når du har et lukket system så har du også bedre oversikt og kontroll, mener han.