Derfor vil han gi bedre lønn til dem som snakker samisk

– At man ikke kan samisk, burde føre til lønnstrekk når noen blir ansatt. Det mener rådmannen i Kautokeino kommune.

Kent Valio

Kent Valio mener at samisk språkkompetanse bør vektlegges i ansettelsesprosesser.

Foto: Dan Robert Larsen

Rådmann Kent Valio mener det er en kompetansemangel å ikke kunne samisk i kommunen hans, der 95 prosent av befolkningen kan samisk best.

Dermed kan arbeidstakere i fremtiden risikere å få mindre i lønn hos Kautokeino kommune, om de ikke kan snakke samisk godt nok.

Det var avisa Sagat som først skrev om forslaget.

Kompetanse og lønn

Rådmannen vil nå ha en endring i språkbruken blant sine ansatte.

– Det er ikke snakk om å trekke folk i lønn som vi allerede har ansatt, men når man ansetter folk så vurderer man all kompetanse, noe som er vanlig. Kompetanse har gjerne innvirkning på lønn, sier Kent Valio.

Dette og flere andre punkt, er rådmannens forslag til hvordan kommunene skal sikre det samiske språkets fremtid.

– Å se bort fra samisk språk som en helt sentral kompetanse i Kautokeino, ville være som å si at det ikke er så viktig om de ansatte ved sentralbordet i Alta, kan norsk.

Reaksjoner

Rådmannen er forberedt på at forslagene hans også vil få negative reaksjoner.

Når forslaget ble presentert under kommunestyret i desember, vakte det både positive og negative reaksjoner. En av dem som tok ordet var lege og kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Marit Karlsen.

– Det skal ikke være en ekskluderende tone, synes jeg, sier lege og kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Marit Karlsen.

– Vi som kommune skal sikre at alle fullt ut kan delta i arbeids- og samfunnslivet som de ønsker. Og ikke minst at alle kan ta verv som de føler seg kallet til og motivert til.

Hun tror endring av språkpolitikken må gjøres med varsomhet.

Sametingspresidenten: – Offensivt

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo mener Kent Valio kunne vinklet forslagene sine annerledes,

Foto: Pressebilde / preassagovva

Sametingspresident Aili Keskitalo berømmer rådmannen for å væreoffensiv på vegne av samisk språk og for å ha ambisjoner:

– Samtidig forstår jeg at dette for noen blir oppfattet som negativt fordi forslaget blir oppfattet som en sanksjon for de som ikke behersker samisk, sier hun.

Hun mener at det ikke trenger ikke å være negativt at samisk språkkompetanse av Kautokeino kommune verdsettes også når det gjelder lønn –​ men:

– Jeg tror han ville kommet lettere fra det om han hadde vinklet det på en annen måte. Om han hadde sagt at samisk kompetanse er en kompetanse som kommunen bør og vil betale for.

Har satt i gang tiltak

Kautokeino kommune har allerede satt i gang med noen av forslagene til rådmannen.

De installerer nå samiske fonter og retteprogram på alle datamaskinene, og planlegger også å arrangere språkkurs for ansatte som ønsker det.

Valio vil likevel understreke viktigheten av annen kompetanse enn samisk språk.

– Dette betyr ikke at man ikke behøver eller ønsker folk som ikke snakker samisk, for det gjør vi, sier Valio.