Normal

Derfor sparket North Energy toppsjefen

Grove brudd på forpliktelser og aksjeloven, er noen av grunnene til at North Energy sparket tidligere oljedirektør Erik Karlstrøm.

Erik Karlstrøm

Erik Karlstrøm og hans advokat Hermann Skard før rettsaken startet i Alta tingrett i dag. Rettssaken skal pågå i fire dager.

Foto: André Bendixen / NRK

Tidligere administrerende direktør Erik Karlstrøm har gått til sivilt søksmål mot North Energy for å kjempe om sin pensjonsavtale og for å få kjent avskjedigelsen grunnløs.

Rettssaken startet i dag i Alta tingrett.

Fått begrunnelse for oppsigelse

I slutten av april i fjor informerte styret i North Energy ASA at administrerende direktør, Erik Karlstrøm, sluttet i sin stilling i selskapet med umiddelbar virkning.

Bakgrunnen var at Erik Karlstrøm ikke lenger hadde styrets tillit, noe Karlstrøm mener ikke er riktig.

North Energy skriver i et brev fire punkter hvorfor de sparket Karlstrøm:

  • Samlet vurdering av kritikkverdige forhold og grove brudd på forpliktelser og aksjeloven
  • Klar forventning om endring i lederform, ble ikke fulgt opp
  • Manglende evner til å opptre lojalt overfor styret
  • Styrets oppfattelse er at Karlstrøm har vernet om sine egne interesser og ikke selskapets

Ble sendt på gangen

Erik Karlstrøm vil blant annet bevise at det ikke var noen god grunn til å sparke han, og advokat Hermann Skard påpekte at problemene i selskapet var på grunn av styreleder Anders Onarheim, og ikke Karlstrøm.

Advokaten fortalte retten i dag når problemene har oppstått i selskapet og hvorfor.

På et styremøte den 8. oktober i 2014 ble det satt en pause der styrets leder Johan Petter Barlindhaug og Erik Karlstrøm ble sendt på gangen med beskjed fra Anders Onarheim at de to seg imellom måtte bli enig om hvem av dem som måtte slutte.

Barlindhaug bestemte seg da å gå av som styreleder, og Karlstrøm fortsatte. Karlstrøm ble like etter sykemeldt, og hans advokat påpekte at argumentene for mislighold og pliktbrudd må ha skjedd før denne datoen.

Inntil Onarheim kom inn i styret hadde Karlstrøm fått positive tilbakemeldinger i alle år han var direktør, sa Skard.

Anders Onarheim

Styreleder Anders Onarheim representerer North Energy i rettsaken. Her med deres advokat Ole Rasmus Asbjørnsen.

Foto: André Bendixen / NRK

Rettssaken lukkes

Videre i rettssaken ble det avgjort at selskapets styredokumenter skal være unntatt offentlighet. Dette begrunnet dommeren med at det er sensitiv informasjon for selskapet.

De tilstedeværende pålegges i tillegg taushetsplikt.

Altaposten og Dagens Næringsliv anket straks denne beslutningen.

– Saken har stor offentlig interesse. Generelt fordi mange blir sagt opp i oljeindustrien. North Energy har også stor interesse, fordi det er et nordnorsk selskap og oppsigelsen av Karlstrøm har stor interesse i Nord-Norge. Samtidig har selskapet endret sitt formål, dermed vil ikke disse protokollene fra før endingene utgjøre stor skade for selskapet, sier Rune Ytreberg som er journalist i Dagens Næringslivet.