NRK Meny
Normal

Denne DNA-forskningen kan gi viktig ørret-svar i Norge og Russland

Nå ber forskerne fiskere om hjelp til å kartlegge bestanden i elva som deles mellom Norge, Russland og Finland.

I Pasvikelva skal fisken DNA-testes

Forsker Kristin Forfang DNA-tester ørreten i elva. Målet er å kartlegge om ørreten i elva er fra forskjellige stammer, og om det er en nedgang i bestanden slik mange tror.

– Det er gjort lite undersøkelser på ørret, både i Norge og i utlandet. Det meste av forskningen har foregått på laks og nå ønsker vi å forske på ørreten, spesielt i Pasvik, forteller avdelingsingeniør Kristin Forfang ved NIBIO Svanhovd.

De ber fiskere i Pasvikdalen om å sende inn ørretprøver, slik at ørretens DNA kan analyseres for å lære mer denne fiskearten og hvordan man kan ta bedre vare på den

Mange mener at det er betydelig mindre ørret i elva nå enn det var før i tiden.

– Vi vet ikke foreløpig, for dette er det ikke forsket på tidligere. Det er mange meninger om at der er mindre ørret, men vi må analysere dette først, sier Forfang.

Laster kart, vennligst vent...

Må undersøke fisken

Målet med forskningen som nå gjøres er å vise om ørreten for eksempel blir hindret av kraftutbyggingen i området, eller om den er genetisk forskjellig ulike deler av elva.

Vassdraget er delt melIom både Russland og Norge, og renner ut fra Enaresjøen i Finland. Foreløpig er det Norge og Russland som samarbeider om prosjektet. Russerne undersøker den russiske siden av nasjonalparken, mens prosjektet håper å få med finlenderne i prosjektet også.

I tillegg til de fire kraftverkene på den norsk-russiske elvestrekningen er det tre russiske kraftverk ved elvas øverste 30 kilometer.

Aksel Emanuelsen

Aksel Emanuelsen er leder for Jakt- og fiskeforbundet i Pasvikdalen. Han håper forskningen kan gi viktige svar på ørretbestanden.

Foto: Ksenia Novikova

Fiskes med dorg

Aksel Emanuelsen, leder i Jakt- og fiskeforbundet i Pasvikdalen, mener forskninga kan bli viktig for å undersøke hvilke tiltak som hjelper.

– Mitt personlige inntrykk er at dette er mindre små-ørret enn da vi var ung. Vi fikk mer i fossene, ørret på 15–20 centimeter. Det er lite slikt nå, sier han.

Han forklarer at det fiskes mye med dorg og dypvannsdorg i elva, og det blir brukt ekkolodd – som gjør det lettere å finne fisken.

Som en del av konsesjonsvilkårene driver Pasvik kraft et settefiskanlegg for ørret fra Pasvikelva. Hvert år settes det ut 5000 unge ørret på minst 25 cm lengde.

– Flere av gyteområdene som var der før i tiden er nå borte. I dag bruker man vel en million kroner på settefiskanlegget på Skogfoss. Men kanskje man skulle brukt disse midlene annerledes. Å etablere nye gyteområder kan kanskje ha mer nytte enn settefiskanlegget, sier han.

Novatun i Pasvik

Pasvikelva renner ut av Enaresjøen i Finland, og går videre som grenseelv mellom Russland og Norge. Den renner så ut i havet ved Kirkenes.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK