NRK Meny
Normal

Denne blå streken skaper harme

En blå strek på kartet har skapt mye bråk for Vadsø Høyre. Streken skiller mellom hvem som skal betale eiendomsskatt og hvem som slipper unna.

Eiendomsskatt i vadsø

Den blå streken som starter til venstre over hovedveien og går opp og østover mot Vadsø, er streken som har fått mange reaksjoner i kommunen. Det er de ovenfor den blå streken som ikke må betale eiendomsskatt, men her er det også vanlige boliger.

Foto: Vadsø kommune

Den mye omtalte skattestreken som Høyre fikk tegnet inn i vadsøkartet, skulle hindre at hytteeiere måtte betale eiendomsskatt.

Men den blåe streken ble til en rød klut for befolkninga i Vadsø, og nå innrømmer Høyre-ordføreren at det var en tabbe.

– Jeg ser nå at vi må fjerne hele denne streken, sier ordfører Hans-Jacob Bønå i Vadsø.

– Et sted må streken gå

Langs Varangerfjorden ligger hus, hytter og ikke minst fraflytta hus, i det samme området.

Men et sted måtte streken gå, og dermed havnet noen hytter innenfor, mens boliger på fjellet ble fritatt. Dette har fått reaksjoner fra innbyggere og andre politiske parti.

– Det er ofte slik, at noen må sitte på innsiden og noen på utsiden, men det er uheldig, det ser jeg, sier Bønå.

– Den er satt der i god mening. Det er jo for å frita hytteeierne for eiendomsskatt, og vi var nødt til å sette en strek, fordi regelverket er så rigid.

Etter bare et par måneder med eiendomsskatt innser ordføreren at her må noe gjøres.

– Jeg tenker at denne streken må ha en kortvarig karakter, vi må bort med den og heller få et annet skatteregime i Vadsø. Det er ikke til å leve med, slik det er nå, sier Bønå.

– Jeg tenker at det er nok den raskeste løsningen på problemstillingen, og så heller få innført et bunnfradrag.

Wenche Pedersen (Ap) og Hans-Jacob Bønå (H)

Arbeiderpartiets Wenche Pedersen har kritisert grensen Høyre i Vadsø har satt på kartet for hvem som skal betale eiendomsskatt, og hvem som slipper unna. – Jeg ser nå at vi må fjerne hele denne streken, sier ordfører Hans-Jacob Bønå i Vadsø.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Vadsø trenger eiendomsskatt

Høyre har ennå ikke vedtatt å fjerne skattestreken, men vil behandle den på medlemsmøte i neste uke.

Får ordføreren det som han vil, blir streken borte med virkning først til neste år.

– Det er godt at Høyre og ordføreren i Vadsø har tatt til fornuft, sier Wenche Pedersen som er leder for Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret.

– Vi har i mange sammenhenger påpekt at dette var et merkverdig krumspring for å få loven til å passe til Høyre sin politikk. Det viser seg at det ikke går i praksis, allerede etter noen få måneder innser man at dette var helt feil.

Arbeiderpartiet vil at alle skal betale eiendomsskatt, men har ikke bestemt seg for om de vil støtte forslaget om et bunnfradrag.

– Det har vi ikke tatt stilling til. Dette er kommet nå, så vi må vurdere det. Men vi har sagt at vi er for eiendomsskatt. Det er fordi vi mener dette er viktige penger for å kunne ha et tjenestenivå til folk i Vadsø, sier Pedersen.