Quiz

Den store kommunequizen!

Årets kommunestyrevalg er rett om hjørnet. Men har du kunnskapen om Kommune-Norge og valghistorien på plass? Test deg selv!

Valgkampbil i 1921
Foto: Conrad M. Bringe / Oslo Museum (CC BY NC ND 3.0)

1/13 Når ble det første kommunestyrevalget i Norge avholdt?

Valgurne fra 1885
Foto: Telemark Museum / CC BY 3.0

2/13 Hva var aldersgrensen for å kunne stemme dette året?

3/13 Hvilket år var det første kvinner kunne stemme ved kommunestyrevalg?

Kvinner stemmer i 1909
Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum

4/13 Hvor mange kvinner ble valgt inn som de første kvinnelige kommunestyrerepresentantene i 1901?

Kvinner stemmer ved kommunevalget i 1910.
Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum (CC BY SA 3.0)

5/13 Hvem var Norges første kvinnelige ordfører?

Byste av Aasa Helgesen
Foto: Arkiv

6/13 Hvem er Norges lengstsittende ordfører gjennom tidene?

Ordførerklubbe
Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

7/13 Hvem er Norges yngste nåværende ordfører?

8/13 Hvilket parti har flest sittende ordførere akkurat nå?

9/13 Hvor mange av landets ordførere er kvinner?

Video Derfor ble vi ordførere - Ane Mari Braut Nese og Aase Simonsen
Foto: Nyhetsspiller

10/13 Sosialistisk Venstreparti har kun én sittende ordfører. I hvilken kommune er det?

SV
Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

11/13 Før kommunereformen var det 428 kommuner i Norge. Hvor mange blir det etter alle sammenslåingene?

12/13 Mange kommuner har fått nye kommunevåpen i forbindelse med sammenslåingen. Hvor er dette fra?

Kommunevåpen nye Sandefjord

13/13 Dette er det eldste kommunevåpenet til å bli godkjent i kongelig resolusjon. Hvor er det fra?

Ålesund kommunevåpen

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.