Delt i troen på vekst i Vadsø

Vil et sammenslått Troms og Finnmark føre til flere arbeidsplasser i Vadsø? Det er det svært delte oppfatninger om blant sentrale fylkespolitikere.

Jo Inge Hesjevik

Finnmark Høyres Jo-Inge Hesjevik har tro på et styrket Vadsø dersom Finnmark og Troms blir ett.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Jeg er sikker på at Vadsø enten vil få administrasjonen til en felles fylkesmann eller en fylkesadministrasjon. Personlig tror jeg det ender med at fylkesmannen blir i Vadsø, og det er vel der det ligger flest arbeidsplasser, sier Finnmark Høyres Jo-Inge Hesjevik.

To regioner i nord

Flertallet på Stortinget ble 22. februar enige om at det skal være to regioner i Nord-Norge, og Høyre i Nord-Norge har gått inn for å slå sammen Troms og Finnmark.

Andre fylker har også sett på reform for fylkeskommune og fylkesmann i sammenheng. Det er blant annet bestemt at fylkesmannsembetet for Sør- og Nord-Trøndelag skal ledes fra Steinkjer.

Spørsmålet om hva som skal skje med Fylkesmannen i Finnmark er utsatt nettopp for å se spørsmålet i sammenheng med fylkesreformen.

Bærebjelken i Vadsø

I dag er Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune bærebjelker for sysselsettingen i Vadsø.

Jo-Inge Hesjevik ser store fordeler ved at fylkesmannsembetet for Troms og Finnmark ledes fra Vadsø.

– Og jeg vil tro det er mest naturlig at dette embetet legges til Vadsø, sier han.

– Ikke noe som tyder på flere oppgaver

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) er ikke like entusiastisk som Hesjevik.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad er imidlertid betydelig mer skeptisk til at det skal bli tilført flere oppgaver til Vadsø ved en sammenslåing av de to nordligste fylkene.

Foto: Arnstein Jensen

– Vi har ikke fått noen signaler som tyder på at vi skulle få flere oppgaver tilført et framtidig embete i Vadsø, så dette er en vurdering Hesjevik selv får stå for. Jeg er iallfall ikke like trygg på at det vil føre til flere arbeidsplasser, sier fylkesordføreren.

Verken Fylkesmannen i Finnmark eller Kommunaldepartementet har vært tilgjengelig for å kommentere saken.