NRK Meny
Normal

De nye gassfergene ble aldri testet i vann før de ble bygd

Skrogene på de nye gassfergene i Loppa og Hasvik har ikke vært utsatt for skipsmodelltester i vanntanker før de ble bygd. Kun datasimulering ble brukt for å teste skroget mot sjøforholdene.

Nydøpt Bergsfjord

Gassferga MF «Bergsfjord» har vært involvert i flere episoder etter at den ble satt inn i Hasvik-Loppa-sambandet fra nyttår.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Jeg vil si det er et sjansespill å bygge en ferge i et slikt samband, og unnlate å bruke en prøvetank for modelltesting. For da kjenner man ikke konstruksjonen godt nok, sier Roger Westmark.

Han jobber som skadekonsulent for skip og flytende installasjoner, og har sterke meninger om siste skrik i passasjertransport langs norskekysten – gassferger.

De siste ukene har MF «Hasvik» og MF «Bergsfjord» trafikkert sambandet mellom Øksfjord, Loppa og Hasvik. Brukerne på Hasvik-sambandet mener fergene er både ustabile og ikke gir trygghetsfølelse for reisende.

Senest 11. februar holdt MF «Bergsfjord» på å drive på land i en hendelse som av rederiet Boreal Transport Nord i ettertid er karakterisert som en nestenulykke.​

Fem dager før dette kolliderte ferga i kaia i Hasvik.

– Fungerer dårlig

Westmark reagerer spesielt sterkt på at datasimulering i stadig større grad brukes for å teste ut hvordan fartøyene oppfører seg i sjøen. Det er nemlig tilfellet med gassfergene som trafikkerer en av landets lengste og mest værutsatte havstrekninger: Øksfjord-Hasvik.

– Slik fergene fremstår i dag fungerer de dårlig til sambandet. Årsaken er at sambandet er slik det er, med mye vind, stor bølgehøyde og vanskelig havneforhold på grunn av mye sidevind. Fergene virker for lette. De reagerer dårlig på motorkraft, og ser ut til å ha dårlig lasteevne og stabilitet, sier han.

Viser til gode resultater

Førde-baserte Multi Maritime står bak utformingen av gassfergene. De benyttet seg kun av datasimuleringer før tegningene ble oversendt til verft for bygging. Bedriften har ikke besvart NRKs ønske om et intervju, men i en epost skriver administrerende direktør Gjermund Johannessen dette:

«Fergene har et velutviklet skrogdesign som er basert på erfaringer fra flere tidligere ferger. Det er utført detaljerte datasimulerte modellforsøk for skroget, som i dag brukes i stor grad fremfor modelltank. Nøyaktigheten ved datasimulerte beregninger er god, og det underbygges av resultatene fra prøveturen som viser god overensstemmelse.»

Ser ikke behovet

Dag Inge Aarhus

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

Foto: Sjøfartsdirektoratet / Privat

Sjøfartsdirektoratet mener det allerede ligger strenge krav i dagens lovverk, og at mangelen på modelltesting i vanntank ikke nødvendigvis er en svakhet

– Generelt ser vi ikke noe behov for konkrete krav til at man skal bruke skipsmodelltesting når man bygger nye fartøy, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

– Hvorfor ikke, dette med gassferger er jo nye konstruksjoner?

– Vi har konstruksjonskrav og et regelverk som både designere og rederier må forholde seg til Dette har utviklet seg over lang tid, og baserer seg på erfaring, forskning og testing fra andre skipstyper, sier Aarhus.