Dårlige tider for måsa

Siden slutten av 80-tallet har måsebestanden i Troms og Finnmark blitt redusert med hele 72 prosent. – Urovekkende, mener naturnvernrådgiver.

Måse

Mange har nok irritert seg over måseflokkene. Likevel bør man ikke være lettet over at det er blitt færre av dem, fordi nedgangen i bestanden er et faresignal for økosystemet, mener naturnvernrådgiver Martin Eggen.

Foto: Lisa Strøm Brovold

– De fleste sjøfugler i Norge går kraftig tilbake i antall. Bare de siste ti årene har over 30 prosent av norske sjøfugler forsvunnet, og måsene er en art som er kraftig rammet, sier naturnvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, Martin Eggen.

– Det er spesielt urovekkende tall som kommer fra barentshavregionen, på en art som tidligere har vært veldig tallrik og vanlig, som gråmåsa. Det tyder på at den finner mindre mat og at naturen ikke er så robust som man skulle ønske den var.

Ifølge Eggen var gråmåsebestanden i Norge estimert til 233 000 par, mens den i 2014 ble estimert til bare 72 000 par.

I en rapport fra Miljødirektoratet framkommer det at gråmåsa siden 1988 har redusert sin bestand med hele 72 prosent i Barentshavet (Troms og Finnmark). Av denne grunn har direktoratet valgt å frede fuglen fra jakt fram til 2022.

Svartbakmåsa fredes også, på grunn av tilbakegang siden slutten av 1990-tallet. Bestanden av denne ble i 2014 estimert til 43 000 par, noe som utgjør 36 prosent av den europeiske bestanden – og dermed gjør den til en såkalt norsk ansvarsart.

Faresignal

Eggen sier at nedgangen i måsebestanden er en del av et større bilde hvor mange sjøfugler sliter med å finne mat og reprodusere seg, og han ser det i sammenheng med endringer i hav og klima.

Martin Eggen fra NOF

– Hver stein må snus for å gjøre det man kan for å bedre tilstanden for sjøfugler, sier naturnvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, Martin Eggen.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

– Nå må vi virkelig se på hva som kan gjøres for å snu trenden, sier han, og påpeker at om den negative utviklingen fortsetter, er det fare for at man får en mindre levende kyst, med et fattigere naturmangfold.

– Det er veldig trist, sier han.

– Fugler er en god indikator på at vi har et godt og robust økosystem som produserer et overskudd som både mennesker, dyr og måker kan høste av. Så det er et faresignal når sjøfuglene og måkene sliter som de gjør.

Hver stein må snus

Eggen er derfor glad for at Miljødirektoratet nå i første omgang har stanset muligheten til å jakte på måsene.

– Det er veldig fornuftig, og skulle bare mangle. Vi bør ikke jakte på arter i tilbakegang, sier han, og peker videre på tiltak som han mener kan og bør gjøres for å sikre at måka og andre sjøfugler overlever:

– Man må se på fiskeriforvaltning, om man kan øke innsatsen mot predatorer langs kysten, man må se på miljøgifter, grad av forstyrrelser, jakt og eggsanking – om dette kan ha negative konsekvenser. Her må hver stein snus for å gjøre det man kan for å bedre tilstanden for sjøfugler.

Svartbak

De 43 000 parene svartbaker som finnes i Norge utgjør 36 prosent av hele den europeiske bestanden. Fuglen er dermed en norsk ansvarsart, og er nå fredet fra jakt.

Foto: Trond Berg / NRK