NRK Meny

Dårlige rutiner med blodoverføring

Finnmarkssykehuset HF har ikke tilstrekkelig kontroll på om rett blod av riktig kvalitet, blir gitt til tiltenkt pasient. Det viser en rapport fra Statens helsetilsyn. – Å få feil blod kan føre til at pasienten dør, forteller seniorrådgiver Tone Bløstad. Finnmarkssykehuset er i gang med å utarbeide en handlingsplan om forbedring av rutinene.

Blodposer
Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK