Dårlig beskyttet

Samer har mye dårligere beskyttelse av sine rettigheter enn gårdbrukere sørpå. Det sa Nesseby bygdelags advokat Frode Elgesem i Høyesterett i dag. Han sammenlignet styringen av Finnmark med allmenningene i Sør-Norge. Allmenningene blir forvaltet lokalt, og inntekter går tilbake til dem som har rettigheter i området.