Familien frykter at Martin (4) skal dø om ambulanseflyet ikke kommer tidsnok

Tilstanden til Martin (4) gjør at det kan være livsviktig å komme seg til sykehus innen to til tre timer.

Liv og død Berlevåg

Familien føler seg ikke trygg uten en velfungerende luftambulanse. Nærmeste sykehus er Kirkenes som er fire timer unna.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi føler på en utrygghet. Blir Martin syk, kommer det fly? Kommer det ikke? Det er det som er sannheten i det.

Det sier pappa til Martin på 4 år, Anders Bakmark.

Martin har cerebral parese og vannhode. Han har et rør i hodet som skal drenere bort vann. Hvis røret går tett må han på sykehus i løpet av to til tre timer.

– Det er vanskelig å få det til her i nord når tjenesten fungerer og det går i hvert fall ikke hvis den ikke fungerer.

Bakgrunnen er situasjonen som begynte med at fem ambulansefly ble tatt ut av tjeneste på grunn av feil.

Fylkeslegen i Troms og Finnmark har hevet beredskapsnivået og både Helse Nord og Luftambulansetjenesten har satt krisestab på ubestemt tid.

For Martin er det livsviktig å kunne komme seg til sykehus innen to til tre timer. Men familien frykter at ambulanseflyet ikke klarer å komme i tide om 4-åringen blir dårlig.

– Konsekvensen av det kan bli en stor hjerneskade, i verste fall dør han av det.

Les også: Hjertesyke Grethe (73) er redd for ikke å få akutthjelp

– Skal vite at det kommer fly når det er behov

Familien fikk onsdag besøk av arbeiderpartileder, Jonas Gahr Støre. Han ville med egne øyne se hvilke utfordringer folk i Finnmark opplever som en konsekvens av problemene i Luftambulansetjenesten.

Liv og død Berlevåg

Støre er på besøk hos familien som er avhengig av luftambulansen. – Når det gjelder syketransport er det en mangel i dag som skaper mye usikkerhet, sier Støre.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– De som bor i Berlevåg er nå utrygge og det er uakseptabelt.

Støre mener det skal være et likeverdig helsetilbud i Norge. Han sier at folk som bor på steder som Berlevåg vet hvor utfordrende det kan være å få hjelp, både med tanke på beliggenhet og været.

– Får du et behov skal vi vite at det er et fly som skal komme.

Han mener utryggheten blant folk i nord er en varslet krise som helseministeren ikke har funnet løsningen på.

Mandag ba både Arbeiderpartiet og Senterpartiet staten overta ansvaret for ambulanseflyene. Ap mener Babcock har sviktet og er bekymret for beredskapsnivået i Finnmark og Nord-Norge.

Les også: – Dette er Høies verk, han må komme seg på jobb

– Kan betyr forskjellen på liv og død

Familien er ikke de eneste i Berlevåg som er bekymret. Kommunelege, Jakob Thorkildsen, sier til NRK at lokalbefolkningen ikke lenger er trygg på luftambulansen og har en klart advarsel: Dersom dagens svekka beredskap i luftambulansen fortsetter kan det bety forskjellen på liv og død.

– Vi kan ikke vente på en ekspertutredning før det settes i gang tiltak. Vi forventer at dette skal løses nå.

Han mener at Finnmark aldri har hatt et likeverdig luftambulansetilbud, og sier et helikopter i Øst-Finnmark må til for at beredskapen skal være god nok.

liv og død Berlevåg

Kommunelege i Berlevåg, Jakob Thorkildsen sier at hvis dagens svekka beredskap vedvarer kan det bety forskjellen på liv og død.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det er først da vi syns at de menneskene som bor her i Finnmark får et godt nok tilbud.

Helseminister Bent Høie (H) sier at beredskapsansvaret er hans, og at han tar det ansvaret.

– Og det er nettopp det ansvaret som jeg tar og som jeg har tatt hele veien.

Han forklarer at det var derfor de satte inn forsvarets helikopter i Kirkenes, og satte i gang ekstratiltak med en gang Babcock satte flyene på bakken.

– Jeg tar det ansvaret, så det er ikke noe Støre trenger å etterlyse.

Les mer: