Chartret eget fly for å sette «Dina» (20) i fengsel

Dina har blitt beskrevet som den farligste kvinnen i politidistriktet. I påvente av en dom er hun med tvang sendt til fengselet hvor hun føler seg mobbet: – Umulig å forstå, sier forsvarsadvokat.

Dina med håndjern

Dina har vært utredet flere ganger. Hun har fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemming, men ingen skal ha tatt helhetlig ansvar for henne. Nå er hun fengslet i Trondheim.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

NRK har tidligere fortalt historien om 20 år gamle Dina som venter på dom etter å ha tent på et fremmed hus, og for å ha drapstruet en rekke domstoler, advokater og politimenn.

Dina har diagnosen lettere psykisk utviklingshemming med betydelige atferdsproblemer, og har blitt beskrevet som den farligste kvinnen i politidistriktet.

Hun blir anonymisert fordi de rundt henne håper at hun skal få en behandling som gjør det mulig for henne å bo i et lokalsamfunn med åpne dører, venner og familien rundt seg.

Rettssaken mot Dina har foregått i Tromsø, men nå er hun flyttet tilbake til Trondheim fengsel mot hennes ønske. Både forsvarsadvokaten og familien sliter med å forstå hvorfor det har skjedd.

– Dina fikk høre at hun skulle slippe å være i Trondheim fengsel i påvente av dom. Det ble oppfattet som et løfte, og når det blir brutt tar hun det mye tøffere enn andre, sier forsvarsadvokat Svein Kristian Wikstrøm.

– Dette er umulig å forstå for dem som kjenner henne situasjon.

Han mener slik behandling er med på å bryte Dina mer og mer ned.

Hentet uten forvarsel

Ifølge foreldrene har Dina de siste årene vært «en kasteball» i systemet hvor ingen helt vet hvor hun skal plasseres. At hun nå er plassert i Trondheim opprører familien.

Dina sa nemlig i retten at hun ikke ville tilbake til Trondheim fengsel fordi hun følte seg mobbet på kvinneavdelingen, slik hun også ble mobbet på skolen som ung.

– Hun ringte og var helt fra seg, klagde og skrek, fordi hun hadde det så vondt etter behandlingen hun hadde fått, sier faren om datterens reaksjon etter flyttingen.

Han forteller at det ble gjort flere forsøk på å flytte Dina til Trondheim, både med rutefly og ambulanse.

Til slutt leideTroms politidistrikt et privatfly for å omplassere henne.

– Alle gangene kom de uten å gi beskjed. Hva gjør det med en person som henne? Det er ikke rart hun ikke stoler på noen, mener faren.

Foreldrene til Dina

Dina er mellom syv-ni år mentalt. De rundt henne mener hun er sviktet av systemet.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kan ikke sone i Tromsø

– Tromsø fengsel har ikke varetektsfasiliteter for kvinner, sier påtaleleder ved retts- og påtaleenheten i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes.

Det betyr at Dina må sitte i Trondheim fengsel, som er nærmeste kvinnefengsel, i påvente av dommen.

Lysnes sier at situasjonen rundt tiltalte er svært krevende.

– Det ble aldri framstilt noen lovnad om at den tiltalte skulle være i Tromsø og det har aldri vært meningen at hun skulle sone der. Det var en midlertidig løsning, sier Sparboe Lysnes.

Politidistriktet mente det ville være bedre å fly Dina sørover fremfor å kjøre bil, men ruteflykapteinen på flyet hun skulle sendes med, ønsket ikke henne om bord. Dermed ble det leid inn et småfly.

Trondheim fengsel

Trondheim fengsel er det kvinnefengselet i Norge som ligger lengst nord.

Foto: Marit Langseth / NRK

Kan søke om flytting etter dom

Når en person sitter i varetekt er det politiets ansvar å følge opp tiltalte. Når dommen er satt overtar kriminalomsorgen.

Direktør for Kriminalomsorgen i Region nord, Jorid Midtlyng, opplyser at de ikke kommenterer hvem som soner og hvor de soner. På grunn av taushetsplikten kan hun kun uttale seg på generelt grunnlag.

– Man kan søke seg overflyttet til andre fengsler, og noen ganger kan man imøtekomme slike ønsker, sier Midtlyng.

Kriminalomsorgen prøver å etterleve nærhetsprinsippet, men søker å unngå samsoning mellom kvinner og menn.

Brevene til Dina

Dina har flere ganger uttrykt ønske om sinnemestringskurs og hjelp til å kontrollere følelsene sine.