Bygdelag anmelder Runar Sjåstad

Årøy Bygdelag i Altafjorden politianmelder fylkesordfører Runar Sjåstad og en av saksbehandlerne ved fylkets samferdselsavdeling. De ønsker å stoppe en planlagt sprengning og ny kaiutbyggelse.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad som er politianmeldt av Årøy Bygdelag ønsker ikke å kommentere saken.

Foto: Knut Åserud

Bygdelaget er bekymret for at sprengingene vil utløse leirras i området, men Kurt Thomassen i Årøy Bygdelag sier de ikke blir hørt.

– Både Runar Sjåstad og flere andre i fylkeskommunen er godt orientert, så de har hatt god tid å stoppe denne galskapen de nå er i gang med, sier Thomassen.

I følge anmelderne, ble sprengningen varslet med en lapp som i dag var hengt opp på ferga "Skaget", som går mellom Årøya og fastlandet.

Thomassen mener det er riktig å gå til det skritt å anmelde når de ikke får svar på sine utallige henvendelser.

– Vi har kontaktet både fylkeskommunen og sendt våre henvendelser direkte til enkelt personer. Men de har ignorert alle våre henvendelser helt fra starten av. De bryr seg ikke.

Thomassen mener at fylkeskommunen ignorerer alle lover og regler mens vanlige folk må følge de.

– Forvaltningsloven er ganske klar om hvordan de skal forholde seg til dette. Det samme gjelder plan - og bygningsloven, samt offentlighetsloven.

Laster kart, vennligst vent...

Årøya er den eneste større øya i Altafjorden. Øya ligger nordvest for Leirbotn.

Dårligere tilbud

Fylkeskommunen i Finnmark har satt av 13 millioner kroner til å bygge to kaier for hurtigbåtforbindelse mellom Årøya i Alta og fastlandet.

Kurt Thomassen ønsker å beholde dagens ordning med en ferge som trafikkerer strekningen.

– Det er ikke dekkplass nok til å få med seg både bil og henger. Lengden på dekket på den nye båter en 17,5 meter mens en bil med henger er 19 meter. Kraftfor til bøndene og vedlikeholds-deler til oppdrettsanlegg vil stoppe opp og da er det ingenting som fungerer. Det er heller ikke mulighet for ekstraturer når det er plassmangel.

I juli sendte Finnmark Frp en interpellasjon med spørsmål om båtvalget for Årøya, til neste fylkesting. De mener at den båten som er vedtatt satt inn i sambandet, ikke fyller noen av kriteriene for fartøyet som faggruppen for saken forlangte på forhånd.

Årøy Bygdelag har vært i kontakt med både Fylkesmannen i Finnmark og Sivilombudsmannen, uten å ha fått til en løsning.

– Fylkesmannen har kun mulighet til å komme med en anbefaling. De kan ikke stoppe det. Vi har også sendt mange hundre sider med dokumentasjon til Sivilombudsmannen. Vi ser ingen annen løsning enn å politianmelde Fylkeskommunen ved fylkesordfører Runar Sjåstad og en saksbehandler for å få stoppet galskapen.

NRK har vært i kontakt med både samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi og fylkesordfører Runar Sjåstad som ikke ønsker å kommentere saken.