NRK Meny
Normal

Bratt tunnel kan stanse Langsundforbindelsen

En stigning på åtte prosent i den undersjøiske tunnelen til Reinøya kan stanse Langsundforbindelsen.

langsundforbindelsen

Arbeidet skulle ha vært startet, men i januar stanset Nord-Troms tingrett prosjektet.

Foto: nrk

– Jeg er sjokkert, sier en uvitende ordfører Mona Pedersen i Karlsøy.

Forskriften om tunnelsikkerhet på fylkesveier kom 1. januar i fjor. Den stiller mange krav, blant annet om at det i utgangspunktet ikke bør være mer enn fem prosent stigning i tunneler. Prosjektet i Karlsøy har en åtte prosent stigning i tunnelen.

– Da må vi nøye vurdere om sikkerheten kan ivaretas på en god nok måte selv om stigningen er på åtte prosent.

Vegdirektoratet er i sluttfasen i arbeidet om de kan godkjenne tunnelen som har ei stigning på åtte prosent, sier avdelingsdirektør Randi Harnes.

– Det vi ser i slike tunneler er at når stigningen øker, øker også antall hendelser. Spesielt når det gjelder brann er det oftere branntilfeller i tunneler med stor stigning enn i forhold til tunneler med lav stigning, sier hun.

Retten sa nei

Disse vurderingene kommer i tillegg til mange problemer som har oppstått rundt prosjektet med undersjøisk tunnel fra Ringvassøya til Reinøya. Ny vei og nytt fergeleie på Reinøya inngår også i planene for prosjektet til 700 millioner kroner.

Arbeidet skulle ha vært startet, men i januar stanset Nord-Troms tingrett prosjektet. Tingretten konkluderer med at vedtaket om reguleringsplan i Karlsøy kommunestyre i desember 2010 er ugyldig. De forelå ikke en konsekvensutredning da kommunestyret tok stilling til reguleringsplanen. Dommen er anket.

Langsundforbindelsen

Langsundforbindelsen skal blant annet bestå av en undersjøisk tunnel fra Ringvassøya og til Reinøya til høyre i bildet.

Foto: Vibeke Paulsen Cerón / NRK

Sjokkert ordfører

Og nå kommer nyheten om at Vegdirektoratet vurderer om den foreslåtte tunneltraseen kan godtas. Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy er sjokkert.

Ordfører Mona Pedersen sier at hun reagerer på at kommunen ikke er blitt holdt informert.

– Vi er jo reguleringsmyndighet. Vi trodde ankesaka i lagmannsretten var siste hinder for å komme i gang, og få prosjektet ut på anbud. Så kommer dette som NRK Troms informerer oss om, som et nytt hump i veien. Dette liker jeg dårlig.

Kan bety merkostnader

Hun vil i denne uka kreve å få mer informasjon fra Statens vegvesen om dette. Dersom traseen blir krevd lagt om, vil dette kunne bety merkostnader som kan føre til at hele prosjektet må opp til ny vurdering.

Avdelingsdirektør Randi Harnes sier at det snart kommer et svar om tunneltrassen kan godkjennes.