Børge Brende: – Vi stenger ikke grensa

Det blir ikke aktuelt å stenge grensa mot Russland, sier utenriksminister Børge Brende til NRK.

Storskog grense

Storskog grense i Finnmark.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Regjeringen kalte inn til et møte med Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget i ettermiddag, og på forhånd ble det spekulert i om det var for å få aksept for å stenge grensa.

Men Børge Brende gjør det helt klart overfor NRK etter møtet at grensa forblir åpen.

– For tiden er ikke det aktuelt å stenge,sier Brende.

– Vi jobber nå langs alle diplomatiske spor for å finne løsninger, slik at denne tilstrømningen ikke fortsetter på dette nivået. Det har vært samtaler mellom utenriksminister Lavrov og meg selv, og viseutenriksminister Titov, og det har i går vært samtaler på høyt nivå mellom norske og russiske myndigheter, sier Børge Brende.

Han ville likevel ikke utelukke at det aldri kan bli altuelt å stenge grensa.

– Hvis vi skulle komme i en situasjon at vi måtte stenge grensa, vil det bety at mye av det gode samarbeidet vi har med Russland i nord, vil bli frosset, og det blir en helt annen situasjon. Derfor vektlegger vi at vi vil forsøke alle andre muligheter.

Raskere utvisining

– Spørsmålet om stenging av grensen har vært oppe. Når vi har et spor knyttet til raskere utvisning og strengere kontroll og diplomatiske spor, så er det ikke slik at vi for tiden har noen planer om å stenge grensa.

Men Brende er også klar på følgende:

– Vårt land kan ikke håndtere den mengde som vi nå opplever.

Justisminister Anders Anundsen understreker også alvoret.

– Det er en alvorlig situasjon på den måten at vi ser en stadig vekst i ankomsten av asylsøkere. Det setter oss på en prøve som har vært vanskelig å forberede seg på i forkant, sier Anders Anundsen.

– Fra regjeringens side er det helt avgjørende at vi klarer å sikre et enda sterkere press på å returnere personer som kommer over denne grensa uten krav på opphold i Norge.

Solberg: – Ikke aktuelt å stenge

Per Olaf Lundteigen er blant politikerne har ønsket å stenge grensa for folk uten visum på grunn av den store flyktningstrømmen over den Storskog denne høsten.

Statsminister Erna Solberg sa imidlertid så sent som torsdag at det ikke kommer på tale å stenge grensa.

I løpet av ukens fire første dager har det kommet 719 asylsøkere over grensa i Finnmark. 3578 er ankommet via denne grenseovergangen så langt i år – det er nesten halvparten av alle flyktninger og migranter som kommer til Norge.

Siden september har økningen vært voldsom, og om tempoet holder seg på dagens nivå, vil det komme 65.000 asylsøkere over grensen fra Russland på ett år.