Bondeyrket er farlig

En ny undersøkelse viser at husdyr på norske gårder står for skadene i over en fjerdedel av arbeidsulykkene bønder er involvert i. Ulykkene resulterer vanligvis i bruddskader, skriver Nationen. – Bønder må bli flinkere til å be om hjelp når de skal utføre risikofylt arbeid, mener leder i Nordland Bondelag, Bernt Skarstad.