NRK Meny
Normal

Blir reinsdyrene behandlet dårlig?

Det mener Odd Mathis Hætta. – Før 1960 ble reinen behandlet humant, både under temming og under slakting, sier han.

reinslakting 6

Reinslakting: En av slakterne kommer ut og jager reinen opp rampen og inn i slakteriet.

Foto: Marte Lindi

Tidligere denne uken ble dommen mot to reindriftsutøvere fra Vest-Finnmark kjent. En dom hvor de to ble dømt for grov mishandling av reinsdyr.

Odd Mathis Hætta, tidligere førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark mener reinsdyrene ble behandlet bedre før.

– Før 1960 ble reinene alltid behandlet ut ifra at de hadde følelser. På den tiden behandlet man rein veldig humant, både under temming og under slakting av reinene, sier han.

Hætta sier at behandlingen av rein endret seg på starten av 1980-tallet.

– Jeg har selv erfart hvor inhumant reinen ble behandlet. Jeg så en gang et tilfelle hvor en rein brakk bakbeina – den gikk i flere dager før de tok den på slakteriet.

– Jeg kan ikke tro at man har gått tilbake til hvordan man behandlet rein før 1960-tallet, sier Hætta.

Odd Mathis Hætta

– Det var vanlig at reindriftssamene viste respekt og aktelse for dyr og spesielt rein som var både deres arbeidsredskap og formue, sier Odd Mathis Hætta

Foto: Mathis Hætta / NRK

Fullstendig uenig

Daglig leder for slakteriet Finnmark Rein, Are Smuk Figved, er kritisk til påstanden om at reinsdyrene blir behandlet dårligere nå enn før.

– Det er jeg fullstendig uenig i. Vi i Finnmark Rein er veldig opptatt å ta vare på dyrene. Det er også reineierne som vi samarbeider med. Vi er veldig opptatt av å vise dyrevelferd fra dyret blir født til det havner på tallerken til kunden, sier Figved.

Are Figved

Are Smuk Figved sier seg ikke enig i Hætta sin påstand om at reinsdyrene blir behandlet dårligere nå enn før.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, stiller seg bak Figved.

– Jeg opplever at reineierne har kjærlighet til dyrene sine, og at de tar godt vare på dem. Jeg opplever også at de som holder på med reindrift har nærhet både til naturen og til dyrene, sier hun.

Garanterer human behandling av dyrene

Figved sier seg likevel enig med Hætta om at behandlingen av reinsdyrene ble verre på starten av 80-tallet.

– Da reinsdyrene ble fraktet til et slaktekontor og noen andre tok over, så sluttet egentlig reineierne å tenke på hva som skjedde med dyrene. Samtidig var det også sånn at de som kjøpte reinene kanskje ikke brydde seg så mye om hva som skjedde med reinen før den kom til slaktekontoret, sier han.

Hvordan det var før 1960 kan ikke Figved si noe om.

– Men jeg kan garantere for hvordan det er i dag, sier han.