NRK Meny
Normal

Blir «straffet» for å bistå i redningsaksjoner

Staten trekker Hurtigruten AS i godtgjørelse om de deltar i redningsaksjoner til havs, og ikke når neste anløp.

Hurtigruta i Hammerfest

I 2014 kansellerte «MS Nordkapp» sitt anløp til Vardø for å bidra i en redningsaksjon. Det må selskapet nå betale 30.000 kroner tilbake til staten for.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

Det er november i 2014. Hurtigruteskipet «MS Nordkapp» får inn en nødmelding fra en båt. Mannskapet trenger hjelp.

Stein Lillebo

Stein Lillebo, kommunikasjonssjef i Hurtigruten AS.

Foto: Art Rent AS

– Vi fikk et varsel om en «mann over bord»-situasjon og ble spurt om å bistå. Som nærmeste skip er det naturlig at vi da responderer på den meldinga, sier Stein Lillebo som er kommunikasjonssjef i Hurtigruten AS.

At de deltok i redningsaksjonen gjorde at de måtte kansellere sitt anløp til Vardø. Det må de nå betale 30.000 kroner tilbake til staten for.

– Får ikke betalt for passasjerer de ikke har transportert

Gjennom en avtale med staten mottar Hurtigruten AS flere hundre millioner kroner årlig. Om Hurtigruten ikke legger til kai som avtalt, trekkes de i godtgjørelse, og må betale staten tilbake.

I 2014 kansellerte Hurtigruten så mange anløp, at de nå må betale 11.630.607 kroner tilbake til staten.

Tom Christer Nilsen

Tom-Christer Nilsen, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Ole Andre Langmandokk / NRK

30.000 kroner ut av dette er på grunn av det kansellerte anløpet til Vardø i november.

– De er ikke trukket for redningsaksjonen, men de er trukket for at de ikke kunne ta med de passasjerene som skulle reise. Hurtigruten får ikke betalt for de passasjerene de ikke har transportert, sier Tom-Christer Nilsen, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– Det er normalt i den type kontrakter, legger han til.

Plikt å hjelpe

Plikten å hjelpe hverandre til havs er en tradisjon, men også nedfelt i lovverket.

Straffelovens §387 sier:

«Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som undlader, uagtet det var ham muligt uden særlig Fare eller Opofrelse for ham selv eller andre efter Evne at hjælpe den, der er i øiensynlig og overhængende Livsfare»

– Den plikten har alle på sjøen, uavhengig av hvem de har kontrakt med. Det er en type plikt alle som leverer inn et anbud må ta høyde for, sier Nilsen i departementet.

Hurtigruten AS er derimot ikke enig i dette.

– Vi tenker at dette er en prinsipiell sak, det handler ikke om økonomien, men prinsippet om at man i slike situasjoner frigis fra slike forpliktelser – og bistår, sier Lillebo i Hurtigruten AS.

Hurtigruten - minutt for minutt

Gjennom en avtale med staten mottar Hurtigruten AS flere hundre millioner kroner årlig. Om Hurtigruten ikke legger til kai som avtalt, trekkes de i godtgjørelse, og må betale staten tilbake. I 2014 kansellerte Hurtigruten så mange anløp, at de nå må betale 11.630.607 kroner tilbake til staten.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Ikke enighet

De to partene har diskutert saken, men departementet holder seg til den opprinnelige avgjørelsen og skriver dette i et brev:

«Samferdselsdepartementet opprettholder sin tidligere vurdering om at det skal foretas et enkelt trekk for MS Nordkapp sin kansellering av Vardø etter...deltakelse i redningsoperasjonen SAR.»

– Her er det slik at Hurtigruten får godtgjørelse for den transporten de utfører, ikke den de ikke utfører, sier Nilsen.

Hurtigruten AS aksepterer departementet sin konklusjon, men:

– Vi har imidlertid en oppfatning av akkurat dette med redningsoperasjoner som en plikt, gjennom en døgnkontinuerlig beredskap langs kysten, sier Lillebo.