Ble fraktet til sykehuset i Tromsø med politieskorte

Hadde det ikke vært for den dramatiske tvangsinnleggelsen, tror Kjetil Ernststen at hans vei til et nytt liv hadde gått raskere.

Kjetil Ernststen

Kjetil Ernststen mener akuttilbudet i Finnmark svikter psykiatripasientene.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Etter 20 år i psykiatrien, setter Kjetil Ernststen pris på rolig sjø. Han er ute med båten sin og minnes sin dramatiske fortid.

– Jeg har opplevd alle pasienters skrekk, sier Kjetil. Han tar en pause før han fortsetter:

– Det er det at livet ikke var verdt å leve rett og slett, sier han.

Nå ønsker Kjetil å sette et ansikt på det han mener er et sviktende psykiatrisk akuttilbud i Finnmark.

Kjetil Ernststen

Kjetil skulle ønske han slapp å måtte reise helt til Tromsø på en spesielt vanskelig tid i livet sitt

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Lang reise til tvangsinnleggelse

Da Kjetil Ernstsen måtte tvangsinnlegges på sykehus, ble finnmarkingen fraktet med politieskorte til UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) i Tromsø.

Kjetil er ikke alene om å ha tatt den tunge reisen til Tromsø. Bare i 2016 ble 359 pasienter fra Finnmark innlagt på psykiatrisk avdeling på UNN.

Kjetil opplevde tvangsinnleggelsen og reisen til Tromsø som en enorm påkjenning.

– Dersom jeg hadde blitt møtt med et akuttilbud i hjembyen og sluppet den reisen, og den traume som akkurat den turen var, så tror jeg at jeg ikke hadde vært 20 år i psykiatrien, sier altaværingen.

Vil ha akuttilbudet nærmere

Alf Martin Eriksen

Alf Martin Eriksen er tillitsvalgt i Norsk Psykologforening Finnmark.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Finnmark ikke har et eget tilbud til de aller sykeste og det bør endres, mener Norsk psykologforening i Finnmark.

– Det vil være bedre med et eget sykehus i Finnmark. Det vil være bedre for pasientene å få akuttilbudet nærmere sitt hjemsted og det vil være bedre med tanke på de øvrige tjenestene som er inne i bildet. Det vil lette samarbeidet rundt pasientene og gjøre belastningen mindre for dem, sier Alf Martin Eriksen i psykologforeningen.

Sykehuset er uenig

Finnmarkssykehuset er ikke enig i argumentene til psykologforeningen og mener at et eget sykehustilbud i fylket er unødvendig. I dag har Finnmark tre psykiatriske distriktssenter (DPS).

Kommunelege Anne Grethe Olsen

Anne Grethe Olsen er Kvalitets- og utviklingssjef i Finnmarkssykehuset.

Foto: NRK

Forskjellen på DPS og sykehus er at sykehuset tar de mest krevende pasientene og dem som har behov for tvangsinnleggelse.

– Vi har et akuttsykehus på UNN, men er også pålagt å ha akuttsenger i DPS-ene for de pasientene som ikke trenger å behandles med tvang, som vil legges inn frivillig. Det tilbudet må vi få på plass. Da trenger vi ikke et akuttsykehus, men vi trenger beredskapssenger i distriktssentrene, sier Anne Grethe Olsen ved Finnmarkssykehuset.