NRK Meny
Normal

Bispedømmet sliter økonomisk

Dårlig økonomi gjør at mange prestestillinger står ubesatt i Finnmark. – Den økonomiske situasjonen gjør det vanskelig for mange menigheter, sier biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard.

Olav Øygard

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme synes det er leit at flere menigheter mangler prest.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Et stort underskudd gjør at bispedømmet må la stillinger stå ubesatt fram til og med 2018.

– Det er veldig krevende at vi har flere menigheter som ikke har sin faste prest på plass nå, det er veldig leit, jeg skulle ønske vi ikke hadde det sånn, sier biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme.

I Berlevåg og Båtsfjord deler de prest. Samtidig er Egil Lønmo prost både for Indre Finnmark og Varanger prosti. Han leder det hele fra Karasjok og bekrefter at situasjonen er krevende.

– Det er på grensen av det vi kan klarer. Det har gått bra til nå, men hvis det er en som er syk en uke eller noen dager, så er det en utfordring å få noen inn til å gjøre de tjenestene.

Les også: Vurderer å anmelde biskopen for trakassering og ulovlig overtid

Flere årsaker

Biskopen sier opphevelsen av statskirken er med på å gjøre økonomien krevende, men at det er flere årsaker til at bispedømmet nå sliter økonomisk.

– Det har vært gjennomført flere reformer i kirka den senere tid som har kostet ganske mye penger. Det gjelder blant annet det med opphør av boplikten. Der ble det inngått en avtale om at prestene skulle få et lønnspåslag som erstatning for at boplikten forsvant og det kostet en del mer, forteller Øygard.

Han sier den nye arbeidstidsordningen også koster en del.

– Det er summen av flere endringer som ikke er kompensert i de statlige bevilgningene. Det gjør at vi har økonomiske utfordringer, sier Øygard.

Sliter med rekruttering

Egil Lønmo

Prost i Indre Finnmark og Varanger prosti, Egil Lønmo.

Foto: Arne Ivar Johnsen

Færre nyutdannede prester gjør også situasjonen vanskelig for Nord-Norge. Biskopen sier det jobbes hardt med å få flere til å velge presteyrket. Prost Egil Lønmo sier det er satt i gang et arbeid for å se på hvordan kirken skal organisere seg for å gi folk et best mulig tilbudet.

– Vi regner med at økonomien ikke vil bli like god som den har vært de siste årene. Derfor kutter man ned på antall prestestillinger. I realiteten er det flere som har gjort det ufrivillig siden stillingene har vært der, men det har ikke vært prester til å fylle stillingene, sier Lønmo.

Han tror folk i Finnmark må forberede seg på at færre prester får konsekvenser i hverdagen.

– Prestene skal også ha en normal arbeidstid. Ingen vil jo tjene på prester som jobber seg i hjel. Det betyr at man kanskje må ha redusert virksomhet, kanskje noen gudstjenester som ikke kan gjennomføres. Eller de må gjennomføres på annen måte uten prest, sier Lønmo.