NRK Meny
Normal

Biskoper på pilegrimsreise for miljøet besøkte Melkøya etter oljerefs

To nordnorske biskoper er i disse dager på en klimapilegrimsreise i nord. Mandag besøkte Olav Øygard og Tor Berger Jørgensen, Statoils LNG-fabrikk på Melkøya.

Biskopene Olav Øygard og Tor B. Jørgensen

Her besøker biskopene Olav Øygard og Tor B.Jørgensen Statoils LNG-fabrikk på Melkøya utenfor Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tommasen / NRK

Biskopene i Nord- og Sør Hålogaland er invitert av Kunnskapsparken Nord og Statoil for å få vite mer om oljeindustriens betydning for nordnorsk næringsliv. Invitasjonen kom etter en aviskronikk i februar der de tok til ordet for at Norge burde bremse oljeproduksjonen og la mye av mye olje ligge igjen i bakken.

Begge biskopene takka ja, og studieturen er lagt inn som en del av Den norske kirkes Klimapilgrim 2015 der pilegrimsvandringer og arrangement skal skape blest om klimatoppmøtet i Paris i ­november.

– I forbindelsen med miljøkonferansen som skal være i Paris i desember så er det tatt et initiativ fra kristne kirker i Tyskland om at vi må få en pilegrimsreise som skal gå inn mot Paris i desember 2015, sier Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard.

Øygard mener det er behov for at verden tenker nytt i forhold til klima.

– Vi vet at temperaturene stiger, vi vet at Co2 slippes ut, vi vet at mennesker på den sørlige halvkule allerede lider alvorlig. Og vi kan måle det lengst nord, vi kan se at konsekvensene er store og at det er mye å ta tak i.

Statoils LNG-fabrikk på Melkøya

Statoils LNG-fabrikk på Melkøya

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Bør kirka blande seg i klimapolitikk?

De to kirketoppene har måtte tåle krass kritikk fra flere hold etter deres uttalelser om klimapolitikk. Stortingspolitiker Tina Bru (H) droppet statskirken i protest.

– Å fase ut oljeproduksjonen er dårlig klimapolitikk, og ikke en klimapolitikk som jeg som medlem av kirken, kan stille meg bak. Så fort jeg får tak i printer, konvolutt og frimerke skal jeg sende inn min utmelding, sa Bru til NRK i februar.

Men Øygard mener at det er viktig at også kirken engasjerer seg i klimapolitikken.

– Vi tror at Gud har skapt verden, og han har gitt oss mennesker i oppdrag å ta vare på skaperverket etter beste evne. Allerede så tidlig som i 1969 så hadde biskopene en uttalelse om klima, så det er ikke noen ny oppfinnelse.

Øygard mener at klima må diskuteres siden situasjonen er så alvorlig for mange mennesker i verden. Men er tydelig på at det ikke er kirka som skal komme med løsningen, men samfunnet.

– Er dette et korstog mot oljeindustrien?

– Jeg ser overhodet ikke sånn på det. Andre må få lov å tolke det på sitt vis, men jeg setter veldig pris på å bli godt kjent med måten det drives på, og her er mye godt som skjer. Men vi har store utfordringer som vi snakker sammen om videre.

​Glad for at kirken engasjerer seg

– Det er veldig godt at folk er engasjert, og at også kirka er engasjert. Vi skal bidra med fakta og vi skal ikke tolke fakta vi skal bare forholde oss til det. Så får misjonering om temaet overlate til andre, det gjør ikke Statoil, sier Edd-Magne Torbergsen i Statoil sitt Nordområdeprosjekt.

Ed Magne Torbergsen

Edd- Magne Torbergsen i Statoils Nordområdeprosjekt er glad for at biskopene engasjerer seg.

Foto: Nils Mehren / NRK

Torbergsen sier at når arrangørene av denne studiereisen, Kunnskapsparken Nord i Harstad og Statoil inviterte biskopene på en faktareise i Finnmark, Nordland og Troms, så var det utfra at det er en felles forståelse om at de vil ta vare på både miljø og klima.

– Det må vi ha en dialog på og så får vi utdanne hverandre. For ingen av oss blir ferdig utdannet, veken Statoil eller kirken, så det å gi hverandre kunnskap om vår virksomhet er veldig viktig, og da er dialogen med de som styrer anlegget her på Melkøya også en del av den debatten.

Godt inntrykk etter besøket

Olav Øygard har fått et godt inntrykk av både Hammerfest kommune, Statoil og de andre aktørene, og tror på at de er veldig opptatt av miljøet. Han tror på at de ikke vil etterlate seg spor og heller ikke vil at det skal se skittent ut.

– Tror du på det?

– Ja, jeg tror absolutt på det. Men det jeg registrer, og det er jo naturlig at det blir sånn, er at engasjementet er i forhold til det man kan se, registrere og måle av miljø. At vi har en fakkel på Melkøya som til tider brenner veldig mye, er på en måte et annet aspekt. Det er en del av den store klimapolitikken og det er et globalt problem som vi ikke kan legge på aktørene her.

Melkøya flammetårn

Tårnet (med flamme og sot) ved LNG anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest

Foto: Atle Markeng / NRK

– Vi har hatt et flott møte med Hammerfest kommune, og vi har sett hvor fint de har tatt imot gassnæringen her og fått bygd opp mye som lå nede i kommunen. De tenker klokt framover og de har investert på gode måter i Hammerfest og det er flott å se.

Reisen forsetter til Harstad og en rekke møter med petroleumsmiljøet der.