Biskop møtte spionsiktet nordmann: – Det er tøffe forhold

Torsdag fikk biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland møte den spionsiktede Frode Berg i Moskva i Russland.

Olav Øygard

Biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, møtte på torsdag Frode Berg i et besøksrom i fengslet i Moskva.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det er et tøft regime, det må jeg si, sier biskopen om forholdene i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva.

Da Frode Berg ble arrestert i desember 2017 var han en lokal kirkeleder i Nord-Hålogaland bispedømme.

Bergs rolle som leder i Sør-Varanger menighetsråd er en av grunnene til at biskopen har engasjert seg sterkt i denne saken.

Selv om forholdene i fengslet er tøffe, fikk Øygard inntrykk av at Berg etter forholdene har det bra.

– Det var veldig godt å møte han. Vi møttes med å ta rundt hverandre, og han så bedre ut enn jeg fryktet. Etter over 400 dager i fengsel har han det så bra som det er mulig å ha det, sier Olav Øygard.

Til stede på besøksrommet var også representanter fra den norske ambassaden og fengselsvesenet.

– Det var en tolk som oversatte, så de vet hva som skjedde.

Frode Berg

Den spionsiktede nordmannen, Frode Berg, har etter forholdene det bra i fengslet, selv om det er tøffe soningsforhold i russiske fengsel.

Foto: YURI KOCHETKOV / Epa

En annen verden

Olav Øygard har besøkt innsatte i norske fengsel, og han er klar på at det er en veldig stor forskjell på fengslene i Norge og Russland.

– Jeg kjenner for eksempel litt til Vadsø fengsel, og det er en helt annen verden.

Berg sitter i en ti kvadratmeter stor celle som han deler med en annen mann.

– De får også bare en times lufting om dagen. Så det er tøffe forhold, sier Øygard.

Berg har en TV på cella, og får dermed fulgt litt med på verdensbildet, selv om det er gjennom russiske medier.

– Han snakker positivt om de som jobber i fengslet og de han har med å gjøre, sier Olav Øygard.

Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.

Olav Øygard kjenner Frode Berg personlig, og det var en av grunnene til at han ønsket å møte Berg i fengslet. I fengslet møtte han Berg sammen med folk fra ambassaden.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Venter på rettssaken

Biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme hadde et ønske om å møte Berg for en stund siden, men fordi saken var under etterforskning lot det seg ikke gjøre.

Da saken var ferdig etterforsket før jul, tok Øygard kontakt igjen. Da åpnet det seg opp en mulighet på kort varsel å reise til Moskva for å møte den spionsiktede nordmannen.

Frode Bergs advokater venter fortsatt på en dato for rettssaken. Trolig vil den gå i slutten av februar.

Berg ser fram til å få saken opp i rettssystemet.

– Jeg fikk inntrykk av at han ser fram til rettssaken og komme forbi det punktet. Han har ventet i 13 måneder på dette, sier Øygard.

Frode Berg anke

Russisk etterretning har etterforsket Frode Berg-saken ferdig. Nå håper både Berg og hans russiske advokat Ilja Novikov at saken skal opp i rettssystemet i løpet av den neste måneden.

Foto: Guri Norstrøm / NRK